Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Stárneme doma – stárneme v obci.
Thesis title in Czech: Stárneme doma – stárneme v obci.
Thesis title in English: Getting old at home – getting old in a town.
Key words: stárnutí, potřeby, důstojnost, komunita, podpora, participace
English key words: aging, needs, dignity, community, support, participation
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Supervisor: Mgr. Ing. Matěj Lejsal
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.01.2016
Date of assignment: 08.01.2016
Confirmed by Study dept. on: 08.01.2016
Date of electronic submission:22.06.2016
Date of proceeded defence: 22.09.2016
Course: Thesis Defence (YMR11POBQ)
Reviewers: Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předmětem diplomové práce je problematika stárnutí populace v kontextu místní samosprávy. Stáří je obdobím života, kdy se člověk musí vyrovnávat s mnohými změnami. Tyto změny s sebou přináší nové potřeby seniorů. Potřeba bezbariérového bydlení, nového prostorového uspořádání bytu a okolí se stává důležitým kriteriem kvality života. Výstavba podporovaného sociálního bydlení pro seniory začíná být prioritou veřejných zastupitelů obcí.
Výzkumná část práce bude obsahovat sekundární analýzu vybraných dat pro konkrétní obec. Diplomová práce bude využita zastupiteli obce Rabí ke studiu a rozhodování o realizaci projektu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html