Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Niterný odstup od smyslového vjemu ve vybraných českých raněnovověkých mravokárných textech
Thesis title in Czech: Niterný odstup od smyslového vjemu ve vybraných českých raněnovověkých mravokárných textech
Thesis title in English: Inward Step Away from Outer Stimulation in Selected Early Modern Czech Moralist Treatises
Key words: náboženská literatura, raný novověk, Jan Blahoslav, zrak, niternost
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Historical Module (24-HM)
Supervisor: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.12.2015
Date of assignment: 30.12.2015
Confirmed by Study dept. on: 05.06.2018
Date of electronic submission:29.06.2018
Date of proceeded defence: 14.09.2018
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: doc. PhDr. Zdeněk Pinc
 
 
 
References
RATAJOVÁ Jana, STORCHOVÁ Lucie, Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha: Scriptorium 2009.
SLÁDEK Miloš, Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století, Praha: Argo 2005.
MOLNÁR Amadeo, Na rozhraní věků. Cesty evropské reformace, Praha: Vyšehrad 1985.
Preliminary scope of work
Práce se pokusí rozebrat a následně srovnat vybrané české raněnovověké mravokárné texty z protestantského i katolického prostředí, s ohledem na to zda utvářejí jakýsi prostor pro niterný odstup od smyslového vjemu. Z protestanské strany použiji pramennou edici Jany Ratajové a Lucie Storchové (2009) z katolické edici Miloše Sládka (2005).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html