Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Využití přístroje Imoove při ovlivňování posturální stability hráčů golfu
Thesis title in Czech: Využití přístroje Imoove při ovlivňování posturální stability hráčů golfu
Thesis title in English: Use of Imoove to influence golf players' postural stability
Key words: Postura; golf; střed tlakového působení; akcelerometr; intervence
English key words: Posture; Golf; Centre of Pressure; Accolerometer; Intervention
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Supervisor: PhDr. Tomáš Gryc, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2015
Date of assignment: 18.12.2015
Date and time of defence: 16.05.2017 08:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:06.04.2017
Date of submission of printed version:06.04.2017
Date of proceeded defence: 16.05.2017
Opponents: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html