Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Thesis title in Czech: Faktory rozvoje venkovských obcí na Valašsku
Thesis title in English: Factors for development of rural municipalities in Wallachia
Key words: Venkov, rozvoj venkova, lidský kapitál, sociální kapitál, faktory rozvoje
English key words: Countryside, rural development, human capital, social capital, development factors
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.12.2015
Date of assignment: 16.12.2015
Date of electronic submission:20.04.2018
Date of proceeded defence: 22.05.2018
Opponents: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předložená diplomová práce se snaží na příkladu malých úspěšných obcí v periferii potvrdit klíčovou roli lidského a sociálního kapitálu v rozvoji. Hlavním zaměřením práce je zkoumání vlivu lidských zdrojů na úspěšnost periferních venkovských obcí v rozvoji. Náplní práce je také identifikace rozvojových potenciálů, které stojí za úspěšným rozvojem lokality. Primárním cílem předložené diplomové práce je na příkladu úspěšných obcí identifikovat klíčové faktory rozvoje v periferně lokalizovaných venkovských obcích.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis attempts to confirm the key role of human and social capital in development on the example of small successful municipalities in the periphery. The main focus of the thesis is to study the impact of human resources on the success of peripheral rural communities in development. The thesis description also identifies the developmental potential which leads to the successful development of the region. The primary aim of this diploma thesis is to identify, on the example of successful municipalities, the key factors of development in peripherally located rural municipalities.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html