Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu
Thesis title in Czech: Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu
Thesis title in English: Ethical Aspects of Geography Teaching - Values education in high-school geography lessons
Key words: etika, geografie, morální vývoj, výchova k hodnotám (hodnotová výchova), hodnotová orientace RVP G, etická citlivost geografických témat, přípravy vyučovacích hodin
English key words: etics, geography teaching, moral development, values education, values in RVP G, ethically sensitive issues in geography
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.12.2015
Date of assignment: 11.12.2015
Date of electronic submission:27.11.2017
Date of proceeded defence: 02.02.2018
Opponents: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html