Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Feminismus jako sociální hnutí a genderová teorie
Thesis title in Czech: Feminismus jako sociální hnutí a genderová teorie
Thesis title in English: Feminism as a social movement and gender theory
Key words: feminismus, filosofie, gender, sociální hnutí, sociální teorie
English key words: feminism, gender, philosophy, social movement, social theory
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.12.2015
Date of assignment: 04.12.2015
Date and time of defence: 12.09.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Date of electronic submission:07.07.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Milena Tichá, CSc.
 
 
 
Guidelines
V této bakalářské práci se budu věnovat tématu „genderu“ a to konkrétně vazbě mezi feminismem jako sociálním hnutím a genderovou teorií. První část bakalářské práce se bude věnovat rozdílnostem genderu a pohlaví. Pokračovat bude definováním základních pojmů, mezi které lze řadit např. genderovou identitu, role, stereotypy a genderovou socializaci. Další prostor bude věnován feminismu a to především historii feministického sociálního hnutí. Druhá část práce se zaměří na zkoumání vztahu mezi genderovou teorií (filosofie feminismu) a feminismem jako sociálním hnutím. Tato druhá perspektiva je tedy historická. Vycházet budu z odborné literatury a vědeckých časopisů zabývající se genderovou tematikou.
References
Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000.
Nagl-Docekal, Herta. Feministická filozofie: výsledky, problémy, perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007.
Oakleyová, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000.
Oates-Indruchová, Libora. Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.
Renzetti, Claire M. a Daniel J. Curran. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003.
Preliminary scope of work
Úvod
Základní pojmy
Gender a feministická teorie (filosofie)
Feminismus jako sociální hnutí
Závěr
Preliminary scope of work in English
Introduction
Theoretical concepts
Gender and feminist theory (philosophy)
Feminism as social movement
Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html