Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
El Niño / Jižní oscilace a jeho geograficky vzdálené projevy
Thesis title in Czech: El Niño / Jižní oscilace a jeho geograficky vzdálené projevy
Thesis title in English: El Niño / Southern Oscillation and its geographically remote manifestations
Key words: El Niño, Jižní oscilace, teplota, srážky, dálkové vazby
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2015
Date of assignment: 01.12.2015
Date of electronic submission:18.05.2016
Date of proceeded defence: 08.06.2016
Opponents: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cíle práce:
1. Zpracovat rešerši na téma El Niño / Jižní oscilace (ENSO), jeho podstata a projevy a jím vyvolané dálkové vazby, tj. vliv na klimatické anomálie v geograficky vzdálených oblastech.
2. Na klimatických datech z předem zvolené oblasti dokumentovat vliv ENSO na meteorologické proměnné (teplota, srážky).

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Data: staniční klimatická data (teplota, srážky) z databáze GHCN (Global Historical Climatology Network), případně databáze hodnot interpolovaných do sítě uzlových bodů (např. CRU); indexy ENSO např. z webu Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, UK.
Časové období analýzy bude zvoleno podle dostupnosti dat. Analýza bude provedena odděleně pro jednotlivá roční období.
Vhodná metoda analýzy bude zvolena na základě studia literatury; půjde buď o kompozitní analýzu nebo lineární korelace.

Základní literatura
Diaz H.F., Markgraf V., Eds., 2000: El Niño and the Southern Oscillation. Multiscale variability and global and regional impacts. Cambridge Univ. Press, 496 pp.
Navarra, A., 1999: Beyond El Nino: Decadal and interdecadal climate variability. Springer, 374 pp.
Trenberth K.E., 1997: Short-term climate variations: Recent accomplishments and issues for future progress. Bull. Amer. Meteorol. Soc., 78, 1081-1096.
Trenberth K.E., 1997: The definition of El Niño. Bull. Amer. Meteorol. Soc., 78, 2771-2777.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html