Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Velikostně rozlišený atmosférický aerosol v pracovním prostředí povrchového hnědouhelného dolu
Thesis title in Czech: Velikostně rozlišený atmosférický aerosol v pracovním prostředí povrchového hnědouhelného dolu
Thesis title in English: Size segregated atmospheric aerosol in selected workspaces of coal strip mine
Key words: rýpadlo, prach, těžba uhlí, vnitřní prostředí, hrubý aerosol, jemný aerosol, pracovní směna
English key words: excavator, dust, coal mining, indoor air, coarse and fine aerosol, work shift
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2015
Date of assignment: 30.11.2015
Date of electronic submission:11.05.2017
Date of submission of printed version:11.05.2017
Date of proceeded defence: 29.05.2017
Reviewers: Ing. Petr Svoboda, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Na vybraných pracovištích vnitřního a venkovního prostředí technologií používaných k povrchové těžbě hnědého uhlí budou měřeny koncntrace velikostně rozlišeného aerosolu současně s další doplňkové parametry. Cílem práce je kvantifikovat podíl aerosolu vzniklého těžbou hnědého uhlí na jeho hladině ve vnitřním pracovním prostředí s ohledem na meteorologické podmínky, podmínky těžby uhlí a personální činnost ve vnitřním prostředí.
Preliminary scope of work in English
Size segragated aerosol and other relevant parameters will be measured simultaneously outdoor and indoor at the selected technologies used in coal strip mine. The aim of the study is to quantify penetration of aerosol generated by coal mining into the selected work spaces with regards meteorology, coal mining, and personal activity indoors.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html