Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vizuální neurorehabilitace u pacientů s inkompletní míšní lézí
Thesis title in Czech: Vizuální neurorehabilitace u pacientů s inkompletní míšní lézí
Thesis title in English: Visual neurorehabilitation by the incomplete spinal cord injury patients
Key words: virtuální realita, míšní léze, HMD, zrcadlové neurony
English key words: virtual reality, spinal cord lesion, HMD, mirror neurons
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.11.2015
Date of assignment: 29.11.2015
Date and time of defence: 10.05.2017 08:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:02.04.2017
Date of submission of printed version:04.04.2017
Date of proceeded defence: 10.05.2017
Reviewers: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html