Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Cirkadiánní hodiny v mozku a jejich funkce
Thesis title in Czech: Cirkadiánní hodiny v mozku a jejich funkce
Thesis title in English: Circadian clocks in the brain and their function
Key words: cirkadiánní hodiny, mozek, hodinové geny
English key words: circadian clocks, brain, clock genes
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: prof. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2015
Date of assignment: 27.11.2015
Date of electronic submission:07.08.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Opponents: doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je shrnout nejnovější poznatky o struktuře cirkadiánního systému s důrazem na cirkadiánní hodiny v mozku savců. Kromě centrálních hodin v suprachiasmatických jádrech se v mozku nachází hodiny i v dalších oblastech, které se podílí na regulaci řady fyziologických funkcí. Práce shrne úlohu periferních hodin v mozku při regulaci těchto funkcí.
Preliminary scope of work in English
The aim of this study is to summarize the recent knowledge on the structure of the circadian system with emphasis on the circadian clocks in the brain. Apart from the central clocks in the suprachiasmatic nuclei, the brain harbor clocks also in other areas which are involved in regulation of physiological functions. The study will summarize role of the peripheral clocks in regulation of these functions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html