Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu
Thesis title in Czech: Analýza herního zatížení ve sportovních hrách na přikladu volejbalu
Thesis title in English: Analysis of the sports game loading by help of volleyball example
Key words: 3D kinematická analýza pohybu, externí zatížení, analýza výkonu, analýza utkání, herní analýza, pohyb
English key words: 3D motion kinematic analysis, external load, performance analysis, match analysis, game analysis, motion
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Supervisor: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.11.2015
Date of assignment: 19.11.2015
Date and time of defence: 23.09.2020 00:00
Date of electronic submission:29.07.2020
Date of submission of printed version:22.07.2020
Date of proceeded defence: 23.09.2020
Reviewers: prof. PaedDr. Dr. Michal Lehnert
  doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.
 
 
Preliminary scope of work
• Kritériem této práce bylo zvolit vhodnou metodu, která umožní analyzovat pohyb hráček v oficiálním utkání elitních volejbalistů ve všech třech rovinách.
• Cílem této studie bylo kvantifikovat, evaluovat, vypočítat a komparovat externí zatížení elitních volejbalových hráček, reprezentováno koeficientem „herního zatížení“ ve všech třech rovinách pohybu během utkání Ligy mistrů žen (CEV Champions League).
Preliminary scope of work in English
• The criterion of this work was to choose a suitable method that will analyze the movement of players in the official match of elite volleyball players in all three planes.
• The aim of this study was to quantify, evaluate, calculate and compare the external load of elite volleyball players, represented by the "player load" coefficient in all three planes of movement during a CEV Champions League match.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html