Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Právo stavby a jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku
Thesis title in Czech: Právo stavby a jiné možnosti realizace stavby na cizím pozemku
Thesis title in English: Superficiary right of building and other possibilities of building on land of another
Key words: Právo stavby, superficies solo cedit, stavebník, smlouva o zřízení práva stavby, věcná práva k cizím věcem, pacht
English key words: Superficiary right of building, superficies solo cedit, builder, superficiary right of building agreement, rights in rem in things of others, usufructury lease
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2015
Date of assignment: 18.11.2015
Confirmed by Study dept. on: 13.09.2016
Date and time of defence: 12.09.2016 11:15
Venue of defence: míst 236 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Date of electronic submission:27.07.2016
Date of submission of printed version:29.07.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Reviewers: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html