Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 301)
Assignment details
  
Prechordální destička: její vznik a funkce během embryogeneze hlavy obratlovců
Thesis title in Czech: Prechordální destička: její vznik a funkce během embryogeneze hlavy obratlovců
Thesis title in English: The prechordal plate during embryogenesis of the vertebrate head
Key words: prechordální destička; prechordální mezoderm; hlavové kavity; vnější okohybné svaly; embryogeneze; obratlovci
English key words: prechordal plate; prechordal mesoderm; head cavities; extrinsic eye muscle; embryogenesis; vertebrate
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2015
Date of assignment: 12.11.2015
Date of electronic submission:15.05.2017
Date of submission of printed version:15.05.2017
Date of proceeded defence: 01.06.2017
Reviewers: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V bakalářské práci budou shrnuty poznatky o embryogenezi a vývojových možnostech prechordální destičky během vývoje hlavy u různých druhů obratlovců.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html