Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka
Thesis title in Czech: Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka
Thesis title in English: Influence of latent toxoplasmosis on human fertility
Key words: Toxoplasma gondii, neplodnost, umělé oplodnění, manipulační hypotéza, pohlavní přenos
English key words: Toxoplasma gondii, sterility, artificial insemination, manipulation hypothesis, sexual transmission
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy and History of Science (31-107)
Supervisor: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2015
Date of assignment: 16.01.2016
Date of electronic submission:12.08.2017
Date of submission of printed version:14.08.2017
Date of proceeded defence: 14.09.2017
Reviewers: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem této diplomové práce je podrobněji prozkoumat vliv latentní toxoplasmózy na reprodukční funkce u člověka. Vzhledem k tomu, že tato problematika je velmi komplexní náplň práce si klade několik dílčích cílů: (1) porovnat problémy s plodností u nakažených a nenakažených jedinců, prostudovat příčiny problémů s otěhotněním a také důvody, které vedou k umělému oplodnění, (2) porovnat prevalenci toxoplasmózy u žen, které podstoupily umělé oplodnění s prevalencí u žen, které otěhotněly přirozenou cestou, (3) porovnat úspěšnost léčby a umělého oplodnění u nakažených a nenakažených žen, (4) porovnat prevalenci toxoplasmózy v páru. Zjistit, zda jsou častěji nakažení oba jedinci z páru nebo je nakažený jen jeden z nich, (5) porovnat prevalenci toxoplasmózy u neplodných mužů s prevalencí u plodných mužů, (6) zjistit, jaký má T. gondii vliv na počet pohyblivých spermií u mužů, (7) spoluprací s různými pracovišti propojit znalosti více vědních oborů a podívat se na studovanou problematiku jak z klinického tak z vědeckého hlediska.
Projekt bude řešen formou prospektivních studií. Bude navázána spolupráce s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dalšími pracovišti. Náplní práce bude sběr dat, tvorba dotazníků, laboratorní testování sér, statistické vyhodnocování dat.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html