Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Působnost státního zástupce v přípravném řízení trestním
Thesis title in Czech: Působnost státního zástupce v přípravném řízení trestním
Thesis title in English: The Scope of the Prosecutor in the Preliminary Criminal Proceedings
Key words: Státní zástupce Dozor Přípravné řízení trestní
English key words: Prosecutor Supervision Preliminary criminal proceedings
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2015
Date of assignment: 12.11.2015
Confirmed by Study dept. on: 27.09.2016
Date and time of defence: 26.09.2016 17:00
Venue of defence: Místnost č. 342
Date of electronic submission:07.09.2016
Date of submission of printed version:07.09.2016
Date of proceeded defence: 26.09.2016
Reviewers: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html