Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů
Thesis title in Czech: Molekulární diagnostika ptačích schistosom při nákaze přirozených i náhodných hostitelů
Thesis title in English: Molecular diagnostics of bird schistosomes during the infection of natural and accidental hosts
Key words: Molekulární diagnostika, Trichobilharzia, cell-free DNA
English key words: Molecular diagnostics, Trichobilharzia, cell-free DNA
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2015
Date of assignment: 11.11.2015
Date of electronic submission:30.04.2018
Date of proceeded defence: 31.05.2018
Opponents: RNDr. Mgr. Jan Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Preliminary scope of work
Larvální stádia - cerkárie rodu Trichobilharzia jsou schopné pronikat kůží definitivních hostitelů – vodních ptáků, i pronikat do náhodných hostitelů (např. myš, člověk) a způsobovat akutní zánětlivou reakci známou jako cerkáriová dermatitida.
Míra projevů dermatitidy závisí zejména na stavu hostitelského imunitního systému. Po průniku do kůže se cerkárie transformují na schistosomuly. Některé z migrujících schistosomul jsou eliminovány již v kůži, jiné však migrují až do vnitřních orgánů. Přestože u náhodných hostitelů nejsou tito červi schopni dokončit svůj vývoj, mohou působit zdravotní komplikace.
Ačkoliv jsou infekce trichobilharziemi v případě definitivních i náhodných hostitelů poměrně běžné, neexistuje prozatím spolehlivá specifická molekulárně-diagnostická metoda umožňující jejich detekci. Zavedením takovéto diagnostické metody by bylo možné odlišit cerkáriovou dermatitidu od ostatních kožních imunitních reakcí a regulovat tak způsob léčby.
Hlavní cíl: V navržené práci by měla být za pomoci molekulárních metod diagnostikována nákaza motolicemi rodu Trichobilharzia u bezobratlých a obratlovčích hostitelů.
Dílčí cíle této práce jsou:
1. Experimentálně ověřit možnosti záchytu parazitární DNA ve vzorcích hemolymfy plžů.
2. Experimentálně ověřit možnosti záchytu parazitární DNA ve vzorcích krevního séra experimentálně infikovaných kachen a myší
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html