Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Politické atentáty v meziválečné Evropě (1934)
Thesis title in Czech: Politické atentáty v meziválečné Evropě (1934)
Thesis title in English: Political assasination in interwar Europe (1934)
Key words: Englbert Dollfuss, Louis Barthou, Alexandr I. Karadjordevič, Sergej Minorovič Kirov, puč, atetnát, Marseille, Leningrad.
English key words: Englbert Dollfuss, Louis Barthou, Alexander I. Karadjordevič, Sergei Kirov Minorovič, putsch, assassination, Marseille, Leningrad.
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.03.2014
Date of assignment: 07.03.2014
Date and time of defence: 19.01.2016 08:00
Date of electronic submission:03.12.2015
Date of proceeded defence: 19.01.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Petr Koura, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce pojednává o vybraných, úspěšných atentátech, které se uskutečnily ve druhé polovině roku 1934. Zabývá se jejich ohlasem ve vybraných tiskovinách vydávaných v prvorepublikovém Československu v meziválečném období. Tedy jakým způsobem psaly o smrti vybraných státníků, jaké k nim zaujaly stanovisko. Zdali mohly v určitém případě atentát i schválit, či se k nim stavěly negativně.
Preliminary scope of work in English
These thesis deal with selected successful attacks that have occurred during the second half of 1934. It deals with their response in selected publications issued in the inter-war Czechoslovakia in the interwar period. How they wrote about the death of selected statesmen as they take a stand. Whether in a specific case could assassination and approve, or were built negative.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html