Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Exkrečně-sekreční proteiny obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie
Thesis title in Czech: Exkrečně-sekreční proteiny obratlovčích stádií schistosom v kontextu jejich biologie
Thesis title in English: Excretory-secretory proteins of schistosome intravertebrate stages in context of their biology
Key words: Schistosoma, Trichobilharzia, schistosomóza, antigen, exkrečně-sekreční produkty cerkárie, schistosomulum, vajíčko
English key words: Schistosoma, Trichobilharzia, schistosomiasis, antigen, excretory-secretory products, cercaria, schistosomulum,egg
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Author: Mgr. Lukáš Konečný - assigned by the advisor
Date of registration: 05.11.2015
Date of assignment: 12.01.2016
Date of electronic submission:12.05.2016
Date of proceeded defence: 08.06.2016
Opponents: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Literární rešerše na zadané téma
Životní stádia schistosom, jejich migrace a lokalizace v hostiteli
Definice exkrečně-sekrečních produktů (ESP) a sekretomu
Získávání ESP schistosom in vitro/ex vivo
Složení ESP jednotlivých životních stádií schistosom ve vztahu k interakcím parazit-hostitel
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html