Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Combinatorics of filters on the natural numbers
Thesis title in Czech: Kombinatorika filtrů na přirozených číslech
Thesis title in English: Combinatorics of filters on the natural numbers
Key words: filtr, kombinatorika, přirozená čísla
English key words: filter, combinatorics, natural numbers
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Logic (21-KLOG)
Supervisor: Mgr. Jonathan Verner, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.11.2015
Date of assignment: 14.08.2017
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 16.08.2017
Date and time of defence: 19.09.2017 09:00
Date of electronic submission:17.08.2017
Date of proceeded defence: 19.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Jan Grebík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat kombinatorickými vlastnostmi filtrů na přirozených číslech. Autor se seznámí s problematikou (vztah mezi definovatelností filtrů a jejich kombinatorikou, základní typy filtrů - P-filtry, Q-filtry, Rapid filtry,... Rudin-Kieslerovo, Rudin-Blassovo, Katětovovo a Tukeyho uspořádání, produkty filtrů), práce by měla obsahovat stručný úvod do této problematiky. V další části se autor dle svého výběru zaměří na jednu oblast, kiterou podrobněji zpracuje. Po konzultaci se školitelem se případně pokusí rozřešit některý z otevřených problémů (například otázku po Rudin-Kieslerově uspořádání mocnin filtru).
References
David Meza-Alcántara: Ideals and filters on countable sets, PhD Thesis, 2009
Barnabás Farkas: Combinatorics of Borel Ideals, PhD Thesis, 2011
Michael Hrušák: Combinatorics of Filters and Ideals, Set Theory and Its Applications: Annual Boise Extravaganza in Set Theory 2011
Wistar W. Comfort, Stylianos Negrepontis: The Theory of Ultrafilters, Springer 1974
Bohuslav Balcar, Petr Štěpánek: Teorie množin, Academia 2005
Kenneth Kunen. Set Theory: An Introduction to Independence Proofs. North Holland, 1980.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html