Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Intervalové lineární soustavy rovnic s lineárními závislostmi
Thesis title in Czech: Intervalové lineární soustavy rovnic s lineárními závislostmi
Thesis title in English: Interval linear systems with linear dependencies
Key words: lineární systémy, závislosti, obálka, MATLAB, INTLAB
English key words: linear systems, dependencies, enclosure, MATLAB, INTLAB
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2015
Date of assignment: 02.11.2015
Confirmed by Study dept. on: 06.11.2015
Date and time of defence: 08.09.2016 00:00
Date of electronic submission:25.07.2016
Date of submission of printed version:26.07.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Reviewers: Ing. Miroslav Rada
 
 
 
Guidelines
- Implementace a případné vylepšení metod na zapouzdření řešení soustav intervalových lineárních rovnic s lineárními závislostmi.
- Pracovní prostředí je Matlab/Octave s využitím toolboxu Intlab pro intervalovou aritmetiku.
- Numerické porovnání různých přístupů.
- Analýza speciálních případů.
References
[1] M. Hladík. Enclosures for the solution set of parametric interval linear systems. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 22(3):561-574, 2012.
[2] S. M. Rump. Verification methods: Rigorous results using floating-point arithmetic. Acta Numer., 19:287-­449, 2010.
Preliminary scope of work
Cílem je implementace nejefektivnějších metod na zapouzdření všech řešení soustav lineárních rovnic, jejichž vstupní data lineárně závisí na parametrech, a tyto parametry nabývají přípustných hodnot z daných intervalů. S tím souvisí i navržení vhodné reprezentace lineární závislosti. Součástí práce může být i zaměření se na speciální případy nebo numerické porovnání různých přístupů. Programovací jazyk: Matlab/Octave + Intlab.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html