Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
First look into COMPASS polarized Drell-Yan data
Thesis title in Czech: Vyhodnocení výsledků prvých měření polarizovaného Drell-Yan experimentu na COMPASS
Thesis title in English: First look into COMPASS polarized Drell-Yan data
Key words: Drell-Yan experiment, polarizace, COMPASS
English key words: Drell-Yan experiment, polarization, COMPASS
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.10.2015
Date of assignment: 02.11.2015
Confirmed by Study dept. on: 26.01.2016
Advisors: Mgr. Michael Pešek, Ph.D.
Michael Finger, M.Sc., CSc.
Guidelines
1. Seznámit se s experimentem COMPASS
2. Seznámit se s polarizovaným Drell-Yan programem realizovaným na experimentu COMPASS
3. Analyzovat data nabraná experimentem COMPASS v letech 2014-2015
References
1. P. Abbon et al.: The COMPASS experiment at CERN, Nucl. Instr. Meth. A 577 (2007), 455–518.
2. P. Abbon et al.: The COMPASS setup for physics with hadron beams, Nucl. Phys. Meth. A 779 (2015), 69–115.
3. The COMPASS Collaboration: COMPASS II Proposal, CERN SPSC (2010).
4. M. Pešková: Studies of Drell–Yan process with polarized target at COMPASS, Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze (2015).
Preliminary scope of work
COMPASS je víceúčelový terčový experiment na urychlovači SPS v CERN se širokým fyzikálním programem. Těžiště jeho činnosti spočívá ve zkoumání spinové struktury nukleonů a v hadronové spektroskopii. V roce 2015 COMPASS provedl první pozorování Drellova–Yanova procesu s využitím pionového svazku a polarizovaného protonového terče. Jedná se o první DY experiment s polarizovanými hadrony na světě. Tento proces bude zdrojem unikátních informací o spinové struktuře hadronů. Náplní této práce je přispět k analýze prvních dat z tohoto programu a z testovacího provozu v roce 2014.
Preliminary scope of work in English
Experiment COMPASS, situated on SPS accelerator in CERN, is multipurpose facility with broad physical programme ranging from hadron spectroscopy to the thorough study of the spin structure of the nucleon. In 2015 the first the first studies of Drell-Yan process using pion beam and polarized proton target were accomplished at COMPASS. This is the first ever study of polarized DY process in the world. These studies will provide unique information spin strucure of hadrons. The aim of the work will be to contribute to the analysis of the first experimental data obtained in DY studies at COMPASS as well as in test experiments in 2014.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html