Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza markerů oxidativního stresu v mozku potkana: vliv maternální separace
Thesis title in Czech: Analýza markerů oxidativního stresu v mozku potkana: vliv maternální separace
Thesis title in English: Analysis of oxidative stress markers in rat brain: the effect of maternal separation
Key words: Mozek, potkan, oxidativní stres, maternální separace, N-acetylcystein, úzkost
English key words: Brain, rat, oxidative stress, maternal separation, N-acetylcysteine, anxiety
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2015
Date of assignment: 30.11.2015
Date of electronic submission:03.01.2019
Date of submission of printed version:03.01.2019
Date of proceeded defence: 06.02.2019
Reviewers: Mgr. Martin Vodička, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce je standardizovat metody pro monitorování markerů oxidativního stresu ve vybraných částech potkaního mozku. K tomuto ůčelu budou použity různé biochemické a imunohistochemické techniky. Jako model pro vyvolání stresu bude použita maternální separace. Markery oxidativního stresu budou sledovány ve vzorcích mozkové tkáně mladých i dospělých zvířat.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to stadardize the methods for monitoring of oxidative stress markers in selected regions of rat brain. Different biochemical and immunohistochemical techniques will be employed. Maternal separation will serve as a model for induction of stress. Oxidative stress markers will be assessed in brain tissue samples from young as well as adult animals.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html