Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Španielska občianska vojna a Slovensko (1936-1939)
Thesis title in thesis language (Slovak): Španielska občianska vojna a Slovensko (1936-1939)
Thesis title in Czech: Španělská občanská válka a Slovensko (1936-1939)
Thesis title in English: Spanish Civil War and Slovakia (1936-1939)
Key words: Španielsko; Slovensko; občianska vojna; tridsiate roky; Novomeský; Murgaš
English key words: Spain; Slovakia; Civil War; 1930s; Novomeský; Murgaš
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Centre for Ibero-American Studies (21-SIAS)
Supervisor: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2015
Date of assignment: 26.10.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 02.05.2017
Date and time of defence: 31.05.2017 09:00
Date of electronic submission:03.05.2017
Date of proceeded defence: 31.05.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Radek Buben, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práca sa zameriava na obdobie Španielskej občianskej vojny (1936-1939) a jej súdobú reflexiu na Slovensku. Cieľom práce je sledovať vplyv, význam a ohlasy občianskej vojny v Španielsku v slovenskej literatúre, ako aj v rámci vtedajšej slovenskej publicistiky. Práca sa orientuje na literatúru a periodiká publikované slovenskou ľavicou a pravicou, ako aj na diela pochádzajúce zo „stredu“ politického spektra, pričom v snahe o čo najobjektívnejšie zobrazenie danej témy v širších politicko-hospodárskych a kultúrnych súvislostiach bude využívaná komparatívna metóda. Pri výskume budú spracovávané diela publikované osobnosťami ako Laco Novomeský či Karol Murgaš, ako aj oficiálna dobová stranícka tlač. Dané obdobie je považované za jedno z najatraktívnejších a najspracovávanejších v rámci slovenskej i českej historiografie, Španielska občianska vojna však paradoxne nepatrí medzi najpopulárnejšie témy na Slovensku. Konflikt, ktorý vypukol v júli 1936 v Španielsku a jeho reflexia na Slovensku môžu dopomôcť k pochopeniu mnohých zložitých a nielen pre dané obdobie charakteristických súvislostí.
References
BEEVOR, Antony. Španělská občanská válka. Praha: Beta-Dobrovský, 2004
CARR, Raymond. The Spanish tragedy: the Civil War in perspective. London: Weidenfeld, 1993
CASANOVA, Marina. La diplomacia española durante la guerra civil. Madrid: Ministerio de asuntos exteriores, 1996
CÍLEK, Roman. Krvavá předehra: Španělsko, 1936-1939: občanská válka a zahraniční intervence. Praha: Epocha, 2004
CHALUPA, Jiří. Zápisky o válce občanské: studie o vybraných aspektech Španělské občanské války 1936-1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002
LUKÁČ, Emil Boleslav. Moloch. Praha: L. Mazáč, 1938
MALEBRE, Pierre, TUŇÓN DE LARA Manuel, et al. Historia de Espaňa: dictadura, república, guerra (1923-1939). Barcelona: Editorial Labor, 1981
MURGAŠ, Karol. Hrdinovia Alcazaru. Bratislava: Slovák, 1937
NOVOMESKÝ, Ladislav a ROSENBAUM, Karol, ed. Včera a dnes: výbor z článků a projevů 1929-1970. Praha: Svoboda, 1973
NOVOMESKÝ, Ladislav a ŠMATLÁK, Stanislav, ed. Desaťročia do chvíľ skĺbené. Bratislava: Smena, 1984
OPATRNÝ, Josef, ed. Las relaciones checo-españolas. Praga: Karolinum, 2007
PAYNE, Stanley G. Spain: a unique history. Madison: University of Wisconsin Press, 2011
PEKNÍK, Miroslav, ed. a PETROVIČOVÁ, Eleonóra., ed. Laco Novomeský: kultúrny politik, politik v kultúre. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2006
PETRÍK, Vladimír, ed. a VANOVIČ, Július, ed. Čo zostalo z básnika?. 1. vyd. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2000
PRESTON, Paul, ed. Revolution and war in Spain, 1931-1939. London: Methuen, 1984
SPRINGEROVÁ, Pavlína, ed. Sedmdesát let od vypuknutí španělské občanské války: vnitřní a vnější aspekty konfliktu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007
SZÁRAZ, Peter, ed. Španielsko a stredná Európa: minulosť a prítomnosť vzájomných vzťahov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2004
UBIETO ARTETA, Antonio, ed. Dějiny Španělska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html