Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv selénu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře léčivých rostlin – II
Thesis title in Czech: Vliv selénu na produkci sekundárních metabolitů v in vitro kultuře léčivých rostlin – II
Thesis title in English: The selenium effect on secondary metabolites production in in vitro cultures of medicinal plants – II
Key words: kalus, suspenzní kultura, abiotický elicitor, selén, pohanka
English key words: callus, suspension culture, abiotic elicitor, selenium, Fagopyrum
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmacognosy (16-16180)
Supervisor: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.10.2015
Date of assignment: 25.11.2015
Date and time of defence: 08.06.2018 08:00
Date of electronic submission:11.05.2018
Date of proceeded defence: 08.06.2018
Reviewers: PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce bude se seznámit s technikou kultivace rostlinných kultur in vitro. Dále zjistit vliv abiotického elicitoru selénu na produkci rutinu v kalusové a suspenzní kultuře Fagoypum Pyra. Na základě stanovení obsahu rutinu HPLC metodou zjistit, zda uvedený elicitor v různých koncentracích je schopen ovlivnit produkci této obsahové látky.
References
Internetové databáze WebSci, Scopus, Current Content
Procházka S. a kol: Fyziologie rostlin
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html