Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Využití příběhů v učebnicích zeměpisu
Thesis title in Czech: Využití příběhů v učebnicích zeměpisu
Thesis title in English: The use of stories in Geography textbooks
Key words: příběh, učebnice, integrace, geografie, literární výchova
English key words: story, textbook, integration, Geography, literature
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Author: Mgr. Barbora Čistecká - assigned by the advisor
Date of registration: 02.10.2018
Date of assignment: 20.12.2018
Date of electronic submission:08.05.2019
Date of submission of printed version:09.05.2019
Date of proceeded defence: 07.06.2019
Reviewers: RNDr. Tereza Cimová
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je shrnout dosavadní pokusy o integrované pojetí výuky zeměpisu a literární výchovy a zhodnotit možnost využití tzv. narativní pedagogiky ve výuce zeměpisu. Dále je možné navrhnout a realizovat vyučovací jednotku (hodina nebo více hodin) využívající integrovanou výuku uvedených předmětů a provést její evaluaci (druhou část zadání je možné ponechat jako téma pro navazující diplomovou práci).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html