Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Neutrino physics at NOvA experiment
Thesis title in Czech: Fyzika neutrin na experimentu NOvA
Thesis title in English: Neutrino physics at NOvA experiment
Key words: neutrino, oscilace, NOvA
English key words: neutrino, oscillations, NOvA
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Author:
Guidelines
Od řešitele se očekává studium odborné literatury o neutrinech a jejich vlastnostech. Řešitel by si měl osvojit metody zpracování a analýzy experimentálních dat, které pak použije na analýzu dat nabraných detektory experimentu NOvA.
References
Jennifer A. Thomas, Patricia L. Vahle, Neutrino Oscillations : Present Status and Future Plans, World Scientific (2008).
Kai Zuber, Neutrino Physics, CRC Press (2011).
Prezentace členů NOvA kolaborace na neutrinových konferencích.
Interní články členů NOvA kolaborace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html