Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analytické hodnocení léčiv s využitím HPLC II.
Thesis title in Czech: Analytické hodnocení léčiv s využitím HPLC II.
Thesis title in English: Analytical evaluation of drugs using HPLC II.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: RNDr. Milan Mokrý, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.10.2015
Date of assignment: 21.10.2015
Date and time of defence: 01.06.2018 08:00
Date of electronic submission:14.05.2018
Date of proceeded defence: 01.06.2018
Opponents: prof. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Teoretické seznámení s řešenou problematikou, příprava literatury

2. Provedení rešerše

3. Experimentální práce

4. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce
References
Mikeš O. a kol.: Laboratorní chromatografické metody, SNTL, Praha 1980.

Churáček J. a Jandera P.: Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatografie, SNTL, Praha 1985.

Klíma J. a Grafnetterová J.: Využití kapalinové a plynové chromatografie v klinické farmakologii. In: Pokroky ve farmacii 7, Avicenum, Praha 1987.

Babjuk J., Perlík F. a Šídlo Z.: Bioanalytika léků, Avicenum, Praha 1987.

Kabra P. M. a Morton L. J.: Liquid Chromatography in Clinical Analysis, The Humana Press Inc., Clifton, New Jersey 1981.

Ahuja S. a Scypinski S.: Handbook of Modern Pharmaceutical Analysis, Academic Press, New York 2001.

Chromatografické a farmaceutické časopisy (Journal of Chromatography, Journal of Liquid Chromatography, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis atd.)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html