Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Optické vlastnosti scintilačních materiálů
Thesis title in Czech: Optické vlastnosti scintilačních materiálů
Thesis title in English: Optical properties of thin film scintillators
Key words: scintilátor, luminiscence, epitaxe, detektor, tenká vrstva
English key words: scintillator, luminescence, thin film, detection, epitaxy
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
1. Seznámit se s principy detekce záření vysokých energií pomocí scintilátorů a s metodami studia jejich fyzikálních vlastností
2. Na vybraných vzorcích stanovit jejich optické a luminiscenční vlastnosti, analyzovat výsledky
References
1. P. Malý, Optika, Karolinum 2008
2. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
Preliminary scope of work
Scintilátory se používají pro detekci vysokoenergetického záření (rentgenové/gama záření) a vysokoenergetických částic.
Práce je zaměřena na studium vlastností tenkých epitaxních vrstev granátových oxidů dopovaných ionty vzácných zemin. Student se seznámí s technologií přípravy scintilačních vrstev, s fyzikálními metodami studia základních vlastností těchto materiálů a provede charakteristiku fyzikálních vlastností několika vzorků.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html