Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Modifikace kapilární stěny pro separační účely I.
Thesis title in Czech: Modifikace kapilární stěny pro separační účely I.
Thesis title in English: Modification of the capillary wall for the separation purpose I.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.09.2015
Date of assignment: 09.12.2015
Date and time of defence: 01.06.2017 13:00
Date of electronic submission:04.05.2017
Date of proceeded defence: 01.06.2017
Reviewers: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1.Teoretické seznámení s metodikou práce
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce
References
High Performance Capillary Electrophoresis, A Primer, Agilent Technologies
články v odbornách časopisech (Electrophoresis, J. Chromatogr. A, Journal of separation science, Acta analytica, Talanta, ....) týkající se modifikace stěny kapiláry
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html