Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Alkaloidy Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita III.
Thesis title in Czech: Alkaloidy Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita III.
Thesis title in English: Alkaloids of Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae) and their biological activity III.
Key words: Alzheimerova choroba, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, prolyloligopeptidasa, cytotoxicita
English key words: alkaloids, Narcissus 'Dutch Master', Alzheimerʼs disease, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, cytotoxicity
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Botany (16-16130)
Supervisor: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.09.2015
Date of assignment: 29.09.2015
Date and time of defence: 31.05.2017 08:00
Date of electronic submission:05.05.2017
Date of proceeded defence: 31.05.2017
Opponents: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Vypracování odborné rešerše,
2) Izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae),
3) Identifikace obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
4) Měření biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidských cholinesteras a prolyloligopeptidasy, případně cytotoxicita),
5) Sepsání diplomové práce
References
databáze Chemical Abstracts, Reaxys, periodika – impaktované časopisy (Planta Medica, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications, Archives of Pharmacal Research atd.), elektronické informační zdroje FaF UK (SUWECO, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Wiley online library atd), medline.
Preliminary scope of work
1) Izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae),
2) Podíl na identifikaci obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
3) Podíl na stanovení biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidských cholinesteras a prolyloligopeptidasy, případně cytotoxicita).
Preliminary scope of work in English
1) Isolation at least one pure akaloid by use of common chromatographic methods from a summary alkaloidal extract from 'Dutch Master' (Amaryllidaceae),
2) Participation in identification of isolated compounds by MS and NMR analyses
3) Participation in determination of biological activity - in vitro assays (inhibition of acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, possibly cytotoxicity)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html