Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium tepelného komfortu městského prostředí
Thesis title in Czech: Studium tepelného komfortu městského prostředí
Thesis title in English: Study of Thermal Comfort in the Urban Environment
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Seznámit se se základními charakteristikami používanýi ke studiu tepelného komfortu (různé indexy, fyziologické teploty, pocitové teploty a pod.) a problematikou městských tepelných ostrovů. Pro vybrané lokality Prahy (případně i dalších velkých měst) studovat chování vybraných indexů tepelné pohody v závislosti na výskytu a charakteru uličního kaňonu, výskytu zeleně a pod. Studovat i dlouhodobé chování a výskyt tepelně nepříznivých podmínek pro obyvatele.
References
Jin, M., Dickinson, R.E., Zhang, D. (2005): The Footprint of Urban Areas on Global Climate as Characterized by MODIS. J. Climate, 18: 1551-1565.
Chen, Y.-C., Matzarakis, A., 2014: Modification of physiologically equivalent temperature. Journal of Heat Island Institute International Vol. 9, 26-32.
Matzarakis, A., Muthers, S., Rutz, F., 2014: Application and comparison of UTCI and PET in temperature climate conditions. Finisterra, 49, 98, 11-21.
Matzarakis, A., 2014: Estimation of Thermal Indices in Urban Structures - Simulations by micro scale models. Proceedings of the Third International Conference on Countermeasures to Urban Heat Island, Venice, October 13-15, 13-25.
Dále dle pokynů vedoucího, sborníky a prezentace specalizovaných konferencí apod.
Preliminary scope of work
Tepelná pohoda obyvatel je jedna ze základních charakteristik, kterým se věnuje bioklimatologie. V Česku se doposud pouze omezené množství prací, resp. studií věnovalo zkoumání různých indexů tepelného komfortu v souvislosti s klimatem města a vlivem tepelného ostrova měst. Tato práce má za cíl překlenout tuto mezeru a moderními metodami popsat tepelnou pohodu obyvatel v závislosti na různé konfiguraci městských čtvrtí zejména s ohledem na působení městské zeleně.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html