Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 294)
Assignment details
  
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou – úspěch, či promarněná příležitost?
Thesis title in Czech: Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou – úspěch, či promarněná příležitost?
Thesis title in English: Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea – success or missed opportunity?
Key words: Evropská unie, Korejská republika, společná obchodní politika, dohoda o volném obchodu, neoliberální institucionalismus
English key words: European Union, Republic of Korea, common trade policy, free trade agreement, neoliberal institutionalism
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of International Relations (23-KMV)
Supervisor: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.09.2015
Date of assignment: 30.09.2015
Date and time of defence: 11.09.2017 09:30
Venue of defence: Jinonice - U Kříže 8, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Date of electronic submission:31.07.2017
Date of submission of printed version:31.07.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Reviewers: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
URKUND check:
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html