Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnocení viskoelastických vlastností dvou typů předbobtnalého kukuřičného škrobu s využitím testu stresové relaxace
Thesis title in Czech: Hodnocení viskoelastických vlastností dvou typů předbobtnalého kukuřičného škrobu s využitím testu stresové relaxace
Thesis title in English: The evaluation of viscoelastic properties of two types of pregelatinized corn starch using stress relaxation test
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.09.2015
Date of assignment: 21.02.2017
Date and time of defence: 01.06.2017 14:00
Date of electronic submission:10.05.2017
Date of proceeded defence: 01.06.2017
Reviewers: doc. PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zpracování literární rešerše k dané problematice
Zpracování teoretické části práce
Experimentální řešení dané problematiky
Vyhodnocení výsledků
Písemné zpracování diplomové práce
References
Masuda, H., Higashitani, K., Yoshida, H.: Powder technology handbook. London, Taylor & Francis 2006.
Celik, M.: Pharmaceutical powder compaction technology. New York, Marcel Dekker 2011
Schulze, D.: Powder and bulk solids. Berlin, Springer 2008
Augsburger L.L., Hoag S.W.: Pharmaceutical dosage forms: Tablets, vol. 1, 2. 3. New York, Informa Healthcare 2008.
Mahato, R.I., Narang, A.S.: Pharmaceutical dosage forms and drug delivery. Boca Raton, CRC Press 2012.
Rowe, R.C. et al.:Handbook of pharmaceutical excipients. London, Pharmaceutical Press 2013.
Storey, R.A., Ymén I.: Solid state characterization of pharmaceuticals. Chichester, John Wiley & Sons Ltd. 2011
J. Pharm. Sci., J. Pharm. Pharmacol., Čes. Slov. Farm. a další.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html