Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu
Thesis title in Czech: Pavel Tigrid v kontextu kultury poválečného exilu
Thesis title in English: Pavel Tigrid in Context of Postwar Exile Culture
Key words: Exil|Pavel Tigrid|Kultura|Tisk|rozhlas|Rádio Svobodná Evropa
English key words: Exile|Pavel Tigrid|Culture|Press|radio|Radio Free Europe
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.09.2015
Date of assignment: 29.09.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 01.10.2015
Date and time of defence: 09.09.2019 10:00
Date of electronic submission:18.07.2019
Date of proceeded defence: 09.09.2019
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat činností Pavla Tigrida, jakožto jednoho z čelných představitelů prvního poválečného exilu, v kontextu kulturního, společenského a politického vývoje československé emigrace. Bude analyzovat především Tigridovo působení v rámci československých intelektuálních kruhů v nově vznikajících exilových periodikách v letech 1948 - 1956 se zaměřením na proměny žurnalistické praxe těchto tiskovin. Práce se bude opírat o periodika dostupná v pražské knihovně Libri Prohibiti s přihlédnutím k materiálům ze zahraničních archivů, dále pak o vzpomínkové knihy a základní sekundární literaturu.
References
Kaplan Karel: Poúnorový exil 1948-1949. Liberec: Dialog, 2007.
Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie. Praha: Makropulos, 1996.
Kosatík Pavel: Tigrid, poprvé: průvodce osudem inteligentního muže ve dvacátém století. Praha: Mladá fronta, 2013.
Lederer Jiří: Svědectví Pavla Tigrida. Mnichov: Opus bonum, 1982.
Přibáň Michal: Prvních dvacet let: kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-1968. Brno: Host, 2008.
Tigrid Pavel: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha: Academia, 2000.
Tigrid Pavel: Marx na Hradčanech. Brno: Barrister a Principal, 2001.
Tigrid Pavel: Politická emigrace v atomovém věku. Praha: Prostor, 1990.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html