Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Den D a Den vítězství - výročí vylodění Spojenců v Normandii a Dne vítězství na stránkách československého/českého, britského, amerického a ruského tisku
Thesis title in Czech: Den D a Den vítězství - výročí vylodění Spojenců v Normandii a Dne vítězství na stránkách československého/českého, britského, amerického a ruského tisku
Thesis title in English: D-Day and Ve-Day in Czechoslovakian/Czech, British, American and Russian Newspapers
Key words: Den D, Normandie, Den vítězství, kvalitativní analýza, Rudé právo, Právo, The Guardian, The New York Times, Izvestija
English key words: D Day, Normandy, VE-Day, qualitative analysis, Rudé právo, Právo, The Guardian, The New York Times, Izvestija
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Veronika Skalecká, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.09.2015
Date of assignment: 24.09.2015
Date and time of defence: 28.06.2016 00:00
Date of electronic submission:13.05.2016
Date of proceeded defence: 28.06.2016
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
GILBERT, Martin. Den, kdy skončila válka: den vítězství 1945 v Evropě a ve světě. Překlad Olga Kučerová. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. 443 s. [32] s. obr. příl. ISBN 80-7203-123-6.
GILBERT, Martin. Druhá světová válka: úplná historie. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB/art, 2006. 893 s. [64] s. obr. příl. ISBN 80-7341-933-5.
NEILLANDS, Robin - DE NORMANN, Roderick. Den D, 1944: hlasy z Normandie. 1. vyd. Ostrava: OLDAG, 1994. 442 s. [8] s. obr. příl. ISBN 80-901616-5-0.
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanějsí metody a techniky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014. 539 s. ISBN 978-80-247-3568-9.
BEDNAŘÍK, Petr – JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.
Preliminary scope of work
Dvě výročí, několik rozdílných pohledů. Cílem této práce je zmapovat a zanalyzovat na stránkách československého, respektive českého, britského, amerického a ruského tisku, kolik prostoru jednotlivé deníky věnovaly a jakým způsobem informovaly o výročí vylodění Spojenců v Normandii (6. červen) a Dni vítězství (Evropa – 8. květen, Rusko – 9. květen) v průběhu posledních 30 let.
Preliminary scope of work in English
The aim of this work is to analyze the way Czechoslovakian/Czech, British, American and Russian Newspapers informed about the Allied invasion to Normandy (6th June) and VE-Day (8th May in Europe and 9th May in Russia) from the 1980s to 2015.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html