Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Aplikace pro sdílení neformálních akademických citátů
Thesis title in Czech: Aplikace pro sdílení neformálních akademických citátů
Thesis title in English: An Application for Sharing Informal Academic Quotations
Key words: web, aplikace, sdílení, citát, HTML5
English key words: web, application, sharing, quotation, HTML5
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.09.2015
Date of assignment: 22.09.2015
Confirmed by Study dept. on: 24.11.2015
Guidelines
Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat specifickou webovou aplikaci pro sdílení slavných a humorných citátů z akademického prostředí. Aplikace nabídne doplňující funkce, především pak inteligentní řazení a vyhledávání příspěvků, hodnocení příspěvků ostatními uživateli a autentizaci uživatelů proti univerzitní autorizační službě. Další klíčovou funkcí bude prevence vkládání duplicitních příspěvků pomocí lingvistických nástrojů a metod automatického učení. Důraz bude kladen především na kvalitní analýzu problému a návrh rozšiřitelné architektury za použití moderních technologií a knihoven. Výsledná aplikace bude zveřejněna a poslouží mimo jiné propagačním účelům MFF-UK.
References
Pilgrim, Mark. HTML5: up and running. " O'Reilly Media, Inc.", 2010.

Lubbers, Peter, et al. Pro HTML5 programming. New York, NY, USA:: Apress, 2011.

Manku, Gurmeet Singh, Arvind Jain, and Anish Das Sarma. "Detecting near-duplicates for web crawling." Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web. ACM, 2007.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html