Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
The optimal solution set of interval linear programming problems
Thesis title in Czech: Množina optimálních řešení úlohy intervalového lineárního programování
Thesis title in English: The optimal solution set of interval linear programming problems
Key words: intervalové lineární programování, optimální množina, topologické vlastnosti
English key words: interval linear programming, optimal set, topological properties
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.09.2015
Date of assignment: 18.09.2015
Confirmed by Study dept. on: 06.10.2015
Date and time of defence: 13.09.2016 09:00
Date of electronic submission:27.07.2016
Date of submission of printed version:28.07.2016
Date of proceeded defence: 13.09.2016
Reviewers: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je prozkoumání množiny všech optimálních řešení úlohy lineárního programování, když vstupní data se mohou perturbovat v rámci předem daných intervalů. Zajímají nás především topologické vlastnosti této množiny a navržení metod na její těsnou aproximaci.
References
[1] Milan Hladík. Interval linear programming: A survey. In Zoltán Ádám Mann, editor, Linear Programming - New Frontiers in Theory and Applications, pp. 85-120, Nova Science Publishers, New York, 2012.

[2] Milan Hladík. How to determine basis stability in interval linear programming. Optim. Lett., 8(1):375-389, 2014.

[3] Evgenija D. Popova. Solvability of parametric interval linear systems of equations and inequalities. SIAM J. Matrix Anal. Appl., 36(2), 615-633, 2015.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html