Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj komunikačního systému v Koreji do vzniku prvního moderního poštovního úřadu
Thesis title in Czech: Vývoj komunikačního systému v Koreji do vzniku prvního moderního poštovního úřadu
Thesis title in English: The history of communication means in Korea till the establishment of the first modern post office
Key words: Historie komunikačních systémů v Koreji, poštovní stanice a cesty, signální ohně, vojenská komunikace, soukromá a veřejná korespondence, počátky moderní komunikace v Koreji, pošta, telegraf, dynastie I
English key words: History of communication means in Korea, postal stations and roads, signal beacons, military communication, private and public correspondence, beginnings of modern communication systems in Korea, postal system, telegraph, Yi dynasty
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.09.2015
Date of assignment: 16.09.2015
Confirmed by Study dept. on: 30.09.2015
Date and time of defence: 14.06.2016 09:00
Date of electronic submission:15.05.2016
Date of proceeded defence: 14.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Guidelines
Diplomantka se ve své práci bude věnovat vývoji a systému komunikace v Koreji do vzniku prvního moderního poštovního úřadu včetně. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) Vymezí metodu, rozsah tématu a základní pojmy;
b) stručně popíše systém komunikace v době před Korjŏ a pokusí se ho srovnat s čínským;
c) vymezí základní komunikační systémy za Čosŏnu (distribuce dokumentů, veřejná a soukromá pošta, systém v době míru a války, signální ohně a další prostředky) a pokusí se přiblížit funkci nejrůznějších druhů poslů a jejich status;
d) uvedený systém se pokusí demonstrovat na době imdžinských válek (1592-8) podle oficiálních dokumentů (dynastické kroniky, soukromé literátské spisy, zejména Miam ilgi);
e) v závěrečné části práce popíše a zhodnotí vliv modernizačního hnutí na komunikační systém a jeho diverzifikaci, zejména na vznik prvního moderního poštovního úřadu roku 1884.
f) Práce bude doplněna o kratší demonstrační přílohy (lze vložit i do textu).
References
Prameny:
Samguk sagi.
Idžo sillok.
Miam ilgi
Literatura a zdroje:
KIM, Urjong· Kim Häjŏng Tchongsin jŏksa, pongsuesŏ aipchonkkadži. CommunicationBooks 2015. ISBN 9791130436418
I Pjŏngsŏp Tchongsin jŏksa CommunicationBooks 2013. ISBN 8966808972, 9788966808977
SIN Tongho, Kŭndähwa aikchonesŏ hăngbokŭi mesindžŏro učchaeguk 130 njŏn jŏhäng), i-ePUB, Inc. 2014. ISBN 8967661304, 9788967661304
http://www.crmo.go.kr/museum/history/mu_history1.do
http://www.postmuseum.go.kr/?menuno=2212
http://stamp.epost.go.kr/board/board.jsp?site=&id=spsw0101&mode=view&idx=6094
http://www.culturecontent.com/content/contentView.do?search_div=CP_THE&search_div_id=CP_THE009&cp_code=cp0505&index_id=cp05050009&content_id=cp050500090001&search_left_menu
http://www.tta.or.kr/fileDB/PDF/b-1.pdf
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html