Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Tělo, tělesnost a identita v románu Klub rváčů
Thesis title in Czech: Tělo, tělesnost a identita v románu Klub rváčů
Thesis title in English: Body, physicality and identity in Fight club novel
Key words: Chuck Palahniuk, tělo, tělesnost, identita, postmoderna, Klub rváčů, konzumní společnost, moc
English key words: Chuck Palahniuk, body, embodiment, indentity, postmodern, Fight Club, consumer society, power
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.09.2015
Date of assignment: 04.09.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 08.09.2015
Date and time of defence: 19.06.2017 00:00
Date of electronic submission:14.04.2017
Date of proceeded defence: 19.06.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá pojmy tělo, tělesnost a identita v souvztažnosti k románu Chucka Palahniuka „Klub rváčů“. Prozkoumává hranice tělesnosti, způsob, jakým je fixován gender, stejně jako recepci románu a mýty, které se k němu váží (problematika popkultury a kultu). Těžiště práce se soustředí na analýzu a interpretaci postav románu a textové strategie narativu. Zároveň sleduje genderovou performativitu textu.
References
BACHTIN, MICHAIL MICHAJLOVIČ: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha, Odeon 1975, 1. vyd., přel. Jaroslav Kolár. 489 s.

BADINTER, Elisabeth. XY: o mužské identitě. Praha; Litomyšl: Paseka, 2005, 266 s.

BARBEY D´AUREVILLY, JULES.: O dandysmu a Georgi Brumellovi. Praha, Volvox Globator 1996, 1. vyd., přel. Catherine Křičková. 110 s.

BARTHES, ROLAND: Mytologie. Praha, Dokořán 2004, 1. vyd., přel. Josef Fulka. 172 s.

BEAUVOIR, Simone de. Druhé pohlaví . Praha: Orbis, 1966, 412 s.

BUTLER, Judith. Bodies that matter: on the discursive limits of "sex". Vyd. 1. New York: Routledge, 1993. 288 s.

BUTLER, Judith. Rámce války: za které životy netruchlíme?. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2013. 169 s.

BUTLER, Judith. Trampoty s rodom. Feminizmus a podryvanie identity. Bratislava: Aspekt, 2003, 222 s.

CLÉMENT, OLIVIER: Tělo pro smrt a pro slávu. Malé uvedení do teopoetiky těla. Velehrad, Refugium Velehrad-Roma 2004, 1. vyd., přel. Jiří Stejskal. 160 s.

COBLENCEOVÁ, FRANCOISE.: Dandysmus. Povinnost pochybnosti. Praha, Prostor 2003, 1. vyd., přel. Klára Vávrová a Lubomír Martínek. 388 s.

GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha, Prostor 1997, 1. vyd. 107 s.

FISKE, John. Rozhovor s Johnem Fiskem, Slovo a smysl 20, 2014, s 293-297.

FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality. I, Vůle k vědě. Praha: Herrmann & synové, 1999, 189 s.

FREUD, Sigmund. Totem a tabu: o podobnostech v duševnim životě divocha a neurotika. Praha: Psychoanalyticke nakladatelstvi, 1997, 157 s.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Viditelné a neviditelné. Praha: Oikumene, 1998, 268 s.

PATOČKA, Jan. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: ISE, 1995, 203 s.

SLABÁKOVÁ, Radmila et al. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti: koncepty, metody, perspektivy. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 542 s.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html