Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Reflexe estetiky raného videoartu
Thesis title in Czech: Reflexe estetiky raného videoartu
Thesis title in English: Reflexion on the aesthetic of early videoart
Key words: estetika, dadaismus, feminismus, film, Fluxus, gesamtkunstwerk, médium, recepce, temporalita, umění, videoart, zobrazení
English key words: Aesthetic, Art, Dadaism, Depiction, Feminism, Film, Fluxus, Gesamtkunstwerk, Medium, Reception, Temporality, Video Art
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.09.2015
Date of assignment: 03.09.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 03.09.2015
Date and time of defence: 19.11.2015 14:00
Date of electronic submission:18.08.2015
Date of proceeded defence: 19.11.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
  Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
 
 
Advisors: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Guidelines
Tato rigorózní práce se zabývá raným videoartem, tedy videoartem šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století, a to ze čtyř pohledů: první kapitola práce zkoumá uměleckou a technologickou genezi videoartu; kapitola druhá se zabývá uměnovědným rozborem videoartu, na jehož základě je definován vztah videoartu k ostatním uměleckým druhům, zejména k filmu a výtvarnému umění, a dále analyzovány vlastnosti videa jakožto média; třetí kapitola pojednává o divácké recepci, modu zobrazení a estetických vlastnostech videoartu, demonstrovaných na příkladech konkrétních uměleckých děl; speciální pozornost je v této kapitole věnována temporalitě videoartu; závěrečná kapitola práce se věnuje feministickému videoartu, jehož úkolem bylo přispět k emancipaci ženy ve společnosti. Cílem práce je předložit komplexní přehled raného videoartu s těžištěm v jeho umělecko-estetických vlastnostech. V našem zkoumání se opíráme nejen o platné estetické, filosofické a uměnovědné teorie, ale také o analýzu konkrétních uměleckých děl, dokumentovaných v obsáhlé obrazové příloze.
References
ARISTOTELÉS: Poetika, Praha: GRYF 1993, 67 s. ISBN: 80-85829-01-0
ARNHEIM, Rudolf: Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Expanded and rev.ed. Barkeley: University of California Press, 1974, x, 508 p. ISBN 0-520-24383-8
BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku technické reprodukovatelnosti, in: Literárněvědné studie. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2009, 335 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 978-80-7298-278-3
BERGSON, Henri: Čas a svoboda – O bezprostředních datech vědomí. Reed. vyd. z r. 1947. Praha: Filosofia, 1994, 134 s. ISBN: 80-7007-065-X
BERGSON, Henri: Hmota a paměť: esej o vztahu těla k duchu. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2003. 191 s. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN: 80-7298-065-3
BERGSON, Henri: Smích, Praha: Naše vojsko, 2012, 189 s. ISBN 978-80-206-1249-6
BERGSON, Henri: Vývoj tvořivý, Praha: Jan Laichter 1919, Ixviii, 497 s.
BULLOUGH, Edward: Psychická distance jako faktor v umění a estetický princip, in: ZUSKA, Vlastimil: Estetická distance včera a postvčera. Praha: Společnost pro Estetiku – AV ČR, 1998.
CARROLL, Noël.: Theorizing the Moving Image. New York: Cambridge University Press 1996, xix, 426 p. ISBN 0-521-46049-2
COTTINGHAM, Laura: Seeing through the Seventies: Essays on Feminism and Art. London: Routledge, 2000. ISBN 978-9057012129
ČERVENKA, Miroslav: Fikční světy lyriky. 1. vyd. Praha a Litomyšl: Paseka, 2003, 83 s. ISBN 80-7185-592-8
DELEUZE, Gilles: Bergsonismus. 1. vyd. Praha: Garamond, 2006, 139 s. ISBN: 80-86955-41-9
DELEUZE, Gilles: Film 1: Obraz - pohyb. 1. vyd. Praha: Národní filmový archiv, 2000, 298 s. Knihovna Iluminace. ISBN 80-7004-098
DELEUZE, Gilles: Film 2: Obraz – čas. 1. vyd. Praha: Národní filmový archiv, 2006, 371 s. Knihovna Iluminace. ISBN 80-7004-127-7
DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix: Tisíc plošin. 1. vyd. Praha: Hermann & synové, 2010, 585 s. ISBN 978-80-87054-25-3
DICKIE, George: Defining Art, in: American Philosophical Quarterly, Vol.6, Numer 3, July 1969.
Frauen und Film, Nr. 7, Berlin: Rotbuch Verlag, 1976. ISSN 0343-7736
GAUDREAULT, André a MARION, Philippe: Médium se vždycky rodí dvakrát, in.: SZCZEPANIK, Petr (ed.): Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. 1. vyd. Praha: Herrman & synové, 2004, s. 439-452. ISBN 80-239-4107-0
GORDON, Donald E.: Expressionism – Art and Idea. 1st ed. New Haven and London: Yale University Press, 1987, 263 p. ISBN 0-300-05026-7
GREBENÍČKOVÁ, Růžena: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. 1. vyd. Praha: Prostor, 1977, 107 s. ISBN 80-85190-65-6
GROSENICK, Uta: Women Artists – Künstlerinnen im 20. und 21. Jahrhundert. Jubiläumsausg. Köln: Taschen, 2005. ISBN 978-3-8228-4119-8
CHADWICK, Whitney: Women, Art, and Society. 4th ed. London: Thames & Hudson, c2007, 528 p. ISBN 978-0-500-20393-4
KONEČNÝ, Dušan: Futurismus. 1. vyd. Praha: Odeon, 1974, 63 s. ISBN 01-530-74
LÉVINAS, Emmanuel: Totalita a nekonečno. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1997, 274 s. Oikúmené. ISBN 80-86005-20-8
LIPOVETSKY, Gilles: Třetí žena: neměnnost a proměny ženství. 1. vyd. Praha: Prostor, 2000, 287 s. ISBN 978-80-7260-171-4
LOTMAN, Jurij Michalovič: Semiotika filmu problémy filmovej estetiky. 2. vyd. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2008. 139 s. Camera lucida. ISBN 978-80-85187-51-9
LOVEJOY, Margot: Digital Currents: Art in the Electronic Age. 3rd ed. New York and London: Routledge, 2004, xiv, 342 p. ISBN 0-415-30781-3
MARZONA, Daniel a GROSENICK, Uta: Minimalismus. Praha: Slovart, 2005, 94 s. ISBN 80-7209-670-2
MCLUHAN, Marshall: The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. Corte Madera: Ginko Press, 2001, c1967, 159 p. ISBN 1-58423-070-3
MESKIMMON, Marsha: Women Making Art – History, Subjectivity, Aesthetics. London: Routledge, 2003. ISBN 0-415-24278-9
MICHALOVIČ, Peter a ZUSKA, Vlastimil: Znaky, obrazy a stíny slov: úvod do (jedné) filosofie a sémiologie obrazů. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009, 374 s. ISBN 978-80-7331-129-2
MUKAŘOVSKÝ, Jan: Obecné věci básnictví, in: MUKAŘOVSKÝ, Jan: Studie II., 2. vyd. Brno: Host, 2007. 600 s. Strukturalistická knihovna. ISBN 978-80-7294-240-4
RICHTER, Hans, David BRITT a NAUMANN, Francis M.: Dada – Art and Anti-art. London: Thames & Hudson, 1965. ISBN 0-500-20039-4
RODOWICK, David Norman: The Virtual Life of Film. London: Harvard University Press, 2007, x, 193 s. ISBN 978-0-674-02668-1
ROOCH, Alarich.: Uberlegungen zur gesellschaftlichen Dimension der ästhetischen Inszenierung, in: SCHEEL, Werner (ed.): Ästhetische Raume – Facetten der Gegenwartskunst. Oberhausen: Athena Verlag, 2000. ISBN 978-3-932740-65-7
RUHRBERG, Karl a kol.: Umění 20. století: (malířství, skulptury, objekty, nová média, fotografie). Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209
RUSH, Michael: New Media in Art. London: Thames & Hudson, 2005. ISBN 978-0-500-20378
RUSH, Michael: Video Art. London: Thames & Hudson, 2007. ISBN 978-0-500-28487-2
SMITH, Matthew Wilson: The total work of art – from Bayreuth to Cyberspace. New York and London: Routledge, 2007, xii, 226 p. ISBN 978-0-415-97796-8
SPIELMANN, Yvonne: VIDEO - The Reflexive Medium. London: MIT Press, c2008, viii, 371 p. ISBN 978-0-262-19566-9
STAIGER, Janet: Mody recepce in: SZCZEPANIK, Petr (ed.): Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury. 1. vyd. Praha: Herrman & synové, 2004. ISBN 80-239-4107-0
STEINER, Petr: Ruský formalismus: metapoetika. 1. vyd. Brno: Host, 2010, 292 s. Teoretická knihovna. ISBN 978-80-7294-405-7
ŠEVČÍK, Miloš: Umění jako odkaz na realitu času v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase, Praha: Univerzita Karlova, 2005, 120 s. ISBN 80-7308-100-8
WARNER-MARIEN, Mary: Photography – A Cultural History. London: Laurence King Publishing Ltd., 2002. ISBN 85669-289-2
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html