Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Methods for background subtraction in jet events in proton-proton collisions at the LHC
Thesis title in Czech: Metody odečítání pozadí od jetových událostí v proton-protonových srážkách na LHC
Thesis title in English: Methods for background subtraction in jet events in proton-proton collisions at the LHC
Key words: odečítání pozadí, jet, LHC
English key words: background subtraction, jet, LHC
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. Mgr. Martin Spousta, Ph.D.
Author:
Advisors: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
Guidelines
Autor práce bude pracovat na testování již vyvinutých metod odečítání pozadí od jetových událostí. Autor práce bude uveden do existujících metod a pokusí se tyto metody rozšířit.
References
http://arxiv.org/abs/arXiv:1403.3108
Preliminary scope of work
Problém odečítání pozadí je problémem řešeným v mnoha oblastech (částicové) fyziky. Správné odečítání pozadí ve srážkách protonů v experimentech na Velkém hadronovém urychlovači LHC v CERNu je zásadní pro studium fyziky Standardního modelu i fyziky jdoucí za Standardní model. V případě úspešného řešení práce bude autor o výsledcích své práce referovat v CERNu v rámci kolaborace ATLAS na LHC.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html