Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace družicových měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země
Thesis title in Czech: Simulace družicových měření elektromagnetických vln v magnetosféře Země
Thesis title in English: Simulations of spacecraft measurements of electromagnetic waves in the Earth’s magnetosphere
Key words: vlny v plazmatu, ray tracing, magnetosféra Země, geometrická optika, simulace
English key words: waves in plasmas, ray tracing, magnetosphere of Earth, geometrical optics, simulations
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.10.2015
Date of assignment: 03.11.2015
Confirmed by Study dept. on: 08.01.2016
Date and time of defence: 21.06.2016 00:00
Date of electronic submission:24.05.2016
Date of submission of printed version:24.05.2016
Date of proceeded defence: 21.06.2016
Reviewers: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, přehled metod pro analýzu šíření elektromagnetických vln v plazmatu magnetosféry Země na základě družicových měření.
2) Příprava programu pro simulaci šíření elektromagnetických vln se zahrnutím realistického modelu hustoty plazmatu a magnetického pole v magnetosféře Země.
3) Analýza vybraných případů měření elektromagnetických vln umělými družicemi Demeter a Van Allen Probes.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York, 1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
D. A. Gurnett, A. Bhattacharjee, Introduction to Plasma Physics: With Space and Laboratory Applications 1st Edition, Cambridge University Press, New York., USA, 2005.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Družicová měření elektromagnetických vln jsou důležitým prostředkem výzkumu magnetosféry Země. Tyto vlny se v magnetosférickém plazmatu mohou šířit na velké vzdálenosti a proto nesou informaci o nestabilitách plazmatu v místě jejich vzniku. K tomu je důležité simulovat šíření elektromagnetických vln se zahrnutím realistického modelu hustoty plazmatu a magnetického pole v magnetosféře Země. Součástí bakalářské práce je studium metod pro simulaci šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu, doplněné o jejich použití pro analýzu dat umělých družic Demeter (CNES) a Van Allen Probes (NASA). Součástí práce je studium existující literatury a sepsání jejího souhrnu. Na práci lze navázat v následném magisterském, případně doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=227
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=227
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html