Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Obezita v českých médiích
Thesis title in Czech: Obezita v českých médiích
Thesis title in English: Obesity in the Czech media
Key words: Obezita, health communication, fat studies, kvantitativní obsahová analýza, životní styl
English key words: Obesity, health communication, fat studies, quantitative content analysis, lifestyle
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.07.2015
Date of assignment: 25.07.2015
Date and time of defence: 28.06.2016 00:00
Date of electronic submission:10.05.2016
Date of proceeded defence: 28.06.2016
Reviewers: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
  PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
URKUND check:
References
Boyce, T. (2007). The media and obesity. Obesity reviews, 8(s1), 201-205.
Hilbert, A., & Ried, J. (2009). Obesity in print: an analysis of daily newspapers. Obesity facts, 2(1), 46-51.
Hilton, S., Patterson, C., & Teyhan, A. (2012). Escalating coverage of obesity in UK newspapers: the evolution and framing of the “obesity epidemic” from 1996 to 2010. Obesity, 20(8), 1688-1695.
Swinburn, B. A., Sacks, G., Hall, K. D., McPherson, K., Finegood, D. T., Moodie, M. L., & Gortmaker, S. L. (2011). The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. The Lancet, 378(9793), 804-814.
Wann, M. (2009). The fat studies reader. E. Rothblum, & S. Solovay (Eds.). NYU Press.
Preliminary scope of work
Obezita je jedním z nejvážnějších problémů současné civilizace. Ač jsou její příčiny multifaktoriální, někteří autoři z nárůstu obezity viní média. Ty však mohou být viděna i z jiného pohledu. Mohou být vnímána jako prostředek pro aktivizaci lidí směrem ke zdravějšímu životnímu stylu a tím obezitu zmírňovat.

Práce vychází z tohoto druhého pohledu. Na základě konceptu health communication jsou formulovány některé požadavky ohledně informování o obezitě. K ověření skutečnosti, zda česká média fungují podle představ health communication, je v práci využita kvantitativní obsahová analýza.
Preliminary scope of work in English
Obesity is one of the most serious problems of the contemporary civilization. Although its causes are multifactorial, some authors blame media for the increase of obesity. However, media can also be seen from another perspective. It can be seen as a tool for activating people towards a healthier lifestyle and thus moderate obesity.

This work is based on this second view. On the basis of the health communication are formulated requirements on informing about obesity. I use quantitative content analysis to verify whether Czech media works according to these requirements.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html