Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Analýza měsíčníku Roš chodeš (1990-2015)
Thesis title in Czech: Analýza měsíčníku Roš chodeš (1990-2015)
Thesis title in English: Analysis of the Monthly Magazine Roš chodeš (1990-2015)
Key words: Roš chodeš, Maskil, Věstník, židovská obec, židovský náboženský tisk, obsahová analýza, kvantitativní analýza, zahraniční židovský tisk
English key words: Ros chodesh, Maskil, Věstník, Jewish religious print, content analysis, quantitative analysis, international Jewish magazines
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 16.07.2015
Date of assignment: 16.07.2015
Date and time of defence: 22.06.2016 00:00
Date of electronic submission:12.05.2016
Date of proceeded defence: 22.06.2016
Reviewers: prof. MgA. David Jan Novotný
 
 
 
URKUND check:
References
Tištěná periodika: Soupis článků:
• Dingir:časopis o sektách, církvích a nových náboženských hnutích. Praha: Dingir, 1998- .ISSN 1212-1371.
• ŠTAMPACH, Ivan. Nový časopis věnovaný židům. Dingir. 2001,4(3), 28.
• Maskil. Praha: Bejt Simcha, 2001-.
• FALTEISEK, Lubor. Postavy z mých knížek jsou autentické. Maskil. 2004, 4(2), 4-5.
• HÁJKOVÁ, Anna. Jak si máme pamatovat Osvětim, Maskil. 2015, 15(2), 9-10.
• KALINA, Milan. Bar a Bat micva v Terezíně. Maskil., 2007, 6(6), 6-7.
• KALINA, Milan. Milí čtenáři, Maskil. 2010, 10(10), 7.
• KUČERA, Martin. Krátce. Maskil. 2006, 7(5), 1.
• KUČERA, Martin. Judaismus a výzkum kmenových buněk. Maskil. 2006, 7(5), 6.
• Program 15. sportovních her Hakoach. Maskil. 2009, 8(1), 16.
• STEINOVÁ, Iva. O umění symbolů. Maskil. 2009, 8(1), 4-5.
• WEININGER, Ruth,…pražský Moishe House. Maskil. 2015, 15(2), 19.
• Obecní noviny: informační měsíčník členů Židovské obce v Praze. Praha: Židovská obec v Praze, 2002-.
• BALAJKA, Petr. Budoucnost Evropy? Aneb třikrát káva o čtvrté. Obecní noviny. 2015, 13(3), 26-27.
• BECKOVÁ, Helena. Ještě stále se na sekretariátu občas dobře bavíme. Obecní noviny. 2015, 13(3), 20.
• POLÁKOVÁ, Irena. Lauderovy školy. Obecní noviny. 2015, 13(5), 9.
• Posel Židovské obce v Teplicích. Teplice:Židovská obec v Teplicích, 2006-
• Roš Chodeš. Praha:Federace židovských obcí v České republice, 1990-. ISSN 1210-7468
• DANÍČEK, Jiří. Jaká bude obec v Praze…Roš chodeš. 2004, 66(4), 3.
• DANÍČEK, Jiří. Hermann Hesse a antisemitismus. Roš chodeš. 2011. 71(2), 15.
• DANÍČEK, Jiří. Odluka od státu neboli církevní restituce. Roš chodeš. 2013, 75(2), 3.
• HADDAD. Gérard. Moše Ben Maimon. Roš chodeš. 2015, 77(11),12-14 .
• HVÍŽDALA, Karel. Národností jsem Pražák. Roš chodeš. 2010, 72(12), 6-7.
• KOUBOVÁ, Věra. Král na střeše. Roš chodeš. 2011, 73(1), 16.
• KRAUS, Tomáš. Stýskání po Praze. Roš chodeš. 2004, 66(12), 12.
• KRAUS, Tomáš. Vnitřní okruh. Roš chodeš. 2013, 75(7), 3.
• KŘÍŽOVÁ, Magdalena. Charlie Hebdo a Židé. Roš chodeš. 2015, 77(8), 3.
• KUMERMANN, Daniel. Návrat vyhnanců. Roš chodeš. 1997, 57(1), 8.
• KUMERMANN, Daniel. Noční můra normálnosti. Roš chodeš. 1997, 57(1), 9.
• MARXOVÁ, Alice. Věstník před padesáti lety. Roš chodeš. 1999, 59(1), 16.
• MARXOVÁ, Alice, Děti Maislovky…Roš chodeš. 2003, 65(8), 15.
• MARXOVÁ, Alice. Vzpomínky na letní byt. Roš chodeš. 2012, 74(12), 6-7.
• MARXOVÁ, Alice. Pražské módní salony 1900-48. Roš chodeš. 2012, 74(3), 6-7.
• MARXOVÁ, Alice. Statečný a osamělý. Roš chodeš. 2012, 74(6), 6-9.
• MARXOVÁ, Alice. V redakci s Tomášem. Roš chodeš. 2013, 75(12), 18.
• MARXOVÁ, Alice. Válka fotbalových chuligánů. Roš chodeš. 2015, 77(11), 16.
• PAŘÍK, Arno. Slavnost na Plešivci. Roš chodeš. 2013, 75(7), 18.
• PAVLÁT, Leo. Téměř všichni Izraelci… Roš chodeš. 1994, 56(3), 13.
• PĚKNÝ Tomáš. Milý čtenáři. Roš chodeš. 2015, 75(8), 22.
• PETRÁČEK, Zbyněk. Vpřed bez Arafata. Roš chodeš. 2004, 66(12), 19.
• PETRÁČEK, Zbyněk. Noví Palestinci…. Roš chodeš. 2015, 78(2), 21.
• SIDON, Karol. Chrám v malém. Roš chodeš. 1995, 57(12), 1.
• Sté číslo Hazman Haze – Aktuality. Roš chodeš. 2011, 73(8), 2.
• WOOD, Bryan. Tal, modlitba za rosu. Roš chodeš. 2014, 76(4), 5.

• Šinuj. Praha: Klub přátel Židů, 2000-2002. ISSN 1213-4813.
• RYŠKOVÁ, Mireia. Trest smrti z pohledu Nového zákona. Šinuj: nezávislý časopis Klubu přátel Židů. 2002, 3(2).
• WEIS, Martin. Trest smrti v českých dějinách a katolická církev. Šinuj: nezávislý časopis Klubu přátel Židů. 2002, 3(2).
• Věstník Židovské obce náboženské v Praze. Praha: Židovská obec náboženská v Praze, 1934-1952. ISSN 1803-7852.
• Blahopřejný telegram RŽNO presidentovi Kl. Gottwaldovi. Věstník. 1948, 10(25), 1-4.
• Československý lid dal odpověď podněcovatelům nové války. Věstník. 1951,3(1), 1-2.
• KERNER, M. Jan Masaryk doktorem filosofie h. c. Věstník. 1948, 10(5), 2.
• KOPECKÝ, Václav. Zrození státu. Věstník. 1948, 10(22), 2.
• Malý oznamovatel. Věstník. 1948, 10(1), 6.
• Naše Zprávy. Věstník. 1948, 10(6), 8.
• POLAVSKÝ, Arnošt. Po procesu s osvětimskými vrahy. Věstník. 1948, 10(1), 4.
• Průběh sjezdu. Věstník. 1945, 7(2), 13.
• STAMBERER, V. Je v Americe antisemitismus? Věstník. 1948, 10(25), 5.
• Velký přítel židovstva se vzdal úřadu prezidenta. Věstník. 1948, 10(24), 1.
• Věstník Židovských náboženských obcí v Československu. Praha: Rada Židovských náboženských obcí, 1952-1990. ISSN 0139-6412
• FIEDLER, Jiří. Z historie. Věstník. 1982, 43(1), 6.
• Našim čtenářům, Věstník. 1968, 30(8), 3.
• Židovské listy. Horoměřice: Magen. 2006-
• BUČKA, Peter. Z historie modro-bílého sportu v Prostějově. Židovské listy. 2015, 10(1), 30.
• FISCHER, Jiří. Občanské sdružení Magen. Židovské listy. 2006, 1(1), 1.
• Představujeme Vám Židovské listy. Židovské listy.2006, 1(1), 1.
• Redakce. Židovské listy. 2015, 9(1), 11.
• Sidon vzal raději zpátečnku. Židovské listy. 2008, 10(1), 12.
• Trestní oznámení. Židovské listy. 2006, 1(5), 2.

Zahraniční periodika:
• Hazman Haze : bulletin Hazman Haze. 1985-
• Information juive : Le journal des communautes. Paris:Association consistoriale israélite de Paris, 1948-. ISSN 0020-0107
• MALKA, Ilan. Information Juive. Être étudiant juif aujourd´hui en France. 2012, (327), 42.
• La Presse nouvelle - Magazine Progressiste Juif. Paris:Presse Nouvelle Hebdomadaire.1985- ISSN 0757-2395
• La Presse nouvelle. La Presse nouvelle. 2016, 34(335), 2.
• La Presse nouvelle. La Presse nouvelle. 2016, 34(335), 1.
• RAYSKI, Adam. Jacques Rawine – fondateur de L´UJRE. La Presse nouvelle. 2007, 25(243), 7.
• SPIRE, Arnaud. Le grand air de la calomnie. La Presse nouvelle. 2007, 25(243), 8.

Internetové zdroje:
• AUST, Ondřej. Cenu Ferdinanda Peroutky dostali Ivan Klíma a Jiří Peňás. Médiář [online]. 6.2. 2014 [cit. 2015-02-14]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/cenu-ferdinanda-peroutky-dostali-ivan-klima-a -jiri-penas/.
• Bibliografie dějin Českých zemí [online]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://portaro.eu/huav/authorities/60408#?id=lYdQfj8WTOOu2Y4PQ6hWNA&pageSize=30&sorting=relevance.
• BOUČEK, Jakub. Komunitní média a jejich financování. [online]. 2012 [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://www.radiotv.cz/p_radio/komunitni-media-a -jejich-financovani/.
• CARPENTIER, Nico. Proč komunitní média v České republice? [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z : http://www.rrtv.cz/files/pracovniskupiny/komunitni_media.pdf.
• Communiqué du bureau de l'UJRE [online]. 20.2.2016 [cit. 2016-0430]. Dostupné z: < http://ujre.monsite-orange.fr/page1/index.html.
• ČORNÁ,Tina. Jaroslav Franek: Ježiš sa nikdy nezriekol svojho národa. SME [online]. 15.6. 2006 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.sme.sk/c/2763439/jaroslav-franek-jezis-sa-nikdy-.n. ezriekol-svojho-naroda.html.
• DOUSKOVÁ, Irena. Dveře právě pootevřené. Maskil [online]. 2003, 2(7) [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.maskil.cz/7a/index.htm.
• Federace židovských náboženských obcí [online]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: https://www.fzo.cz/o -nas/organy-fzo/.
• FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ – Svátek Roš chodeš [online]. [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: < https://www.fzo.cz/judaismus/svatky/ros-chodes-svatek.
• Goethe Institut. Portréty překladatelů – Věra Koubová [online]. 2012 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: < http://www.goethe.de/ins/cz/prj/lit/buc/ueb/por/cs8935592.htm> .
• Jewish Virtual Library [online]. 2014 [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html.
• Krajanské organizace. Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu. [online]. [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: http://www.mzv.cz/telaviv/cz/kultura_a _krajane/krajanske_organizace_1/index.html.
• Mediální systém ČR by mohl mít i komunitní média. Media Guru [online]. 9. 7. 2012 [cit. 2015-10-18]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/medialni-system-cr-by-se -mohl-rozsirit-o -komunitni-media/#.VxTaTzCLTIU.
• MELICHAR, Martin. Porod komunitních médií v Čechách. In: Radio Wave [online]. 3.10.2012 [cit. 2015-10-18]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/radiowave/rentgen/_zprava/porod-komunitnich-medii-v -cechach--1118700.
• MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY [online]. [cit. 2015-11-15]. Dostupné z:
< http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/list.php?catalogueID=1&lid=1>.
• MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. Periodický tisk [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.mkcr.cz/scripts/modules/catalogue/list.php?catalogueID=1&lid=1.
• MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY. Tiskový zákon [online]. [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: <http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=535 >.
• Mort de Jacques Lazarus. Information juive: Le journal des communautes [online]. 2014 [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: http://www.39-45.org/viewtopic.php?f=52&p=477018.
• Nakladatelství P3K [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.p3k.cz/profil.html.
• Nakladatelství Portál – Úvod [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=3473.
• Nejen Chochmes. Maskil [online]. 2002/2003, 2(7) [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: http://www.maskil.cz/7a/index.htm.
• Newsletter ŽMP [online]. 2016, (1) [cit 2015-11-15]. Dostupné z: http://c.jewishmuseum.cz/files/newsletter/1_2016_CZ.pdf>.
• Nos sites favorit. Information juive - Le journal des communautes [online]. [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: http://www.informationjuive.fr/nos-sites-favoris/.
• Obec překladatelů [online]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.obecprekladatelu.cz/cz/ceny--stipendia.
• Oficiální stránky časopisu Midrazs [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.midrasz.pl/en.php.
• Oficiální stránky Deletu. O nás [online]. [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: http://www.delet.sk/o -nas.
• Oficiální stránky Jüdische Allgemeine [online]. [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: www.juedische-allgemeine.de.
• Oficiální stránky nakladatelství Sefer [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z : http://www.sefer.cz/.
• PAPOUŠEK, Vladimír. Karol Efraim Sidon. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. 2012 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=969.
• PEŇÁS, Jiří. Zemřel Tomáš Pěkný. Lidové noviny [online]. 17.11.2013 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: < http://www.lidovky.cz/zemrel-tomas-pekny-historik-editor-signatar-charty-77-pdc-/lide.aspx?c=A131117_133230_lide_hm>.
• Portál [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=3475.
• Před 10 lety vyšly první Obecní noviny. In: Židovské listy-Redakční blog [online]. 28.2.2014 [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: < http://zidovskelisty.blog.cz/1402/pred-10-lety-vysly-prvni-obecni-noviny-prazske-zidovske-obce >.
• Qui sommes nous. Information juive - Le journal des communautes [online]. [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: <http://www.informationjuive.fr/qui-sommes-nous/.
• SEDLÁK, Petr. Obnovování a organizace židovských náboženských obcí v českých zemích po druhé světové válce. Federace židovských obcí. [online]. [cit. 2015-12-05]. Dostupné z: https://www.fzo.cz/o-nas/historie/
• Současný judaismus u nás [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: < http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=3475>.
• SPAL, Karel. Židovská menšina věstník Maskil. Analýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin [online]. 2009 [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/Mensiny-media/analyza_casopisu.pdf.
• Stránky Zentralrat der Juden in Deutschland [online]. 11. 8. 2005 [cit. 2015-11-22]. Dostupné z: http://www.zentralratdjuden.de/en/topic/148.j%C3%BCdische-allgemeine.html.
• SVOZIL, Bohumil. Jiří Daníček. Slovník české literatury po roce 1945 [online]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=998.
• SVOZIL, Bohumil. Tomáš Pěkný. Slovník české literatury po roce 1945. [online]. [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: <http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=618.
• SZATMÁRY, Zuzana. Posledný editorial. Delet [online]. 2010 [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: http://www.delet.sk/spravy-a -politika/editorial/posledny-editorial.
• Victor Malka [online]. 2013 [cit. 2015-11-23]. Dostupné z: http://www.babelio.com/auteur/Victor-Malka/15018.
• VOBECKÁ, Jana. Analýza: židovské obyvatelstvo v Čechách 1848 – 1939. In: Demografie.cz [online]. 2006 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=369.
• Zemřel novinář, historik, redaktor Tomáš Pěkný. ZTIS. [online]. 20. 11. 2013 [cit. 2015-04-17]. Dostupné z: http://www.ztis.cz/rubrika/z -domova/clanek/zemrel-novinar-redaktor-historik-tomas-pekny.
• Zpráva o činnosti rady pro rozhlasové a televizní vysílání… [online]. 2013 [cit. 2015-10-18]. Dostupné z: http://www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZ2013.pdf.
• Židovská liberální unie v České republice. Hatikva [online]. 2006, 6(6), 4 [cit. 2015-11-15]. Dostupné z: < http://zlu.cz/stare_novin/hatikva/2006/ZLU_HATIKVA_2006_01.pdf>.
• Židovské listy – Informace [online]. [cit. 2015-11-25]. Dostupné z: http://zidovskelisty.info /category/historie/.
• ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE. Výroční zpráva 2014 [online]. [cit. 2015-11-07]. Dostupné z: <http://www.kehilaprag.cz/cs/stranka/obec/vyrocni_zpravy>.  
Sekundární literatura:
• BARBOUR, Rosaline S. Introducing qualitative research…. London: Sage Publications, 2008. 319 s. ISBN 978-1-4129-1266-2.
• PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001. 702 s. ISBN 80-85924-33-1.
• ZAHRADNÍKOVÁ, Marie a Blanka SOUKUPOVÁ. Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech: sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2002 až červnu 2003. Praha: Židovské muzeum, 2003. 131 s. ISBN 80-85608-72-3.
• BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbora KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011. 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.
• JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. 413 s. ISBN 978-80-7367-466-3.
• JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2015. 390 s. ISBN 978-80-262-0743-6.
• KREJČOVÁ, Helena, Jana SVOBODOVÁ a Anna HYNDRÁKOVÁ. Židé v protektorátu: hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942 : dokumenty. Praha: Maxdorf, 1997. 497 s. Historia nova. ISBN 80-85800-82-9.
• HEITLINGEROVÁ, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu, Praha: G plus G, 2007. 264 s. ISBN 978-80-86103-97-6.
• OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. 263 s. ISBN 978-80-7277-266-7.
• REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 327 s. ISBN 80-7178-926-7.
• ROTHKIRCHEN, Livia, Hans-Ulrich SCHMIDT a Avigdor DAGAN. Osud Židů v protektorátu 1939-1945. Praha: Trizonia, 1991. 163 s. ISBN 80-900953-7-2.
• SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. 539 s. ISBN 978-80-247-3568-9.
• SERVAES, John. Communication for development. One world, multiple cultures. New Jersey: Hampton Press, 1999. 319 p. 260. ISBN 1-57273-197-4.
• SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3. nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4.
• SOUKUPOVÁ, Blanka, Petr SALNER a Miroslava LUDVÍKOVÁ. Židovská menšina v Československu: po druhé světové válce: od osvobození k nové totalitě. Praha: Židovské muzeum, 2009. 179 s. ISBN 978-80-86889-90-0.
• SVOBODOVÁ, Jana. Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992: studie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 90 s. ISBN 80-85270-34-X.
• SOUKUPOVÁ, Blanka a Miloš POJAR (eds.). Židovská menšina v Československu v letech 1956-1968: od destalinizace k Pražskému jaru. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2011. 145 s. ISBN 978-80-87366-09-7.
• TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 293 s. ISBN 978-80-7367-683-4.
• VESELSKÁ, Magda. Bestii navzdory: Židovské muzeum v Praze 1906-1940. Praha: Židovské muzeum, 2006. 156 s. ISBN 80-86889-37-8.
Diplomové práce:
• BABICKÁ, Barbora. Reflexe ghetta Lodž v poválečných židovských periodikách. Praha, 2014. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií
• HANOUSKOVÁ, Jana. Hledání identity současných pražských židovských kongregací. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta.
• KOSÁKOVÁ, Zuzana. Roš chodeš – měsíčník Židovské náboženské obce (1990–2005). Praha, 2013. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd.
• MUNKOVÁ, Michaela. Židovské instituce a státní správa v letech 1945-1956. Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Katedra pomocných věd historických a archivního studia.
• SCHREIBEROVÁ, Zuzana. Tragédie pronásledování, romance úspěchu. Historické narativy a politiky identity současných pražských židovských komunit. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.

Rozhovory a dotazníky:
• Rozhovor s Alicí Marxovou, současnou šéfredaktorkou Roš chodeš. Praha, 16. 11. 2015
• Rozhovor s Jiřím Daníčkem, bývalým šéfredaktorem nyní redaktorem Roš chodeš. Praha, 5. 2. 2016
• Rozhovor s Annou Tomáškovou. Praha, 19. 11. 2015
• Rozhovor s Petrem Balajkou, šéfredaktorem Obecních novin. Praha, 11. 2. 2015
• Rozhovor s Tomášem Jelínkem, bývalým předsedou Židovské obce v Praze,(ŽOP) hlavním představitelem občanského sdružení Magen a šéfredaktorem Židovských listů (ŽL). Praha, 28. 2. 2016.
• Rozhovor s Kateřinou Weberovou. Praha, 21. 2. 2016
• Dotazník Jiří Arje Klimeš, redakce Chajejnu, Olomouc, 5. 5. 2016

Prameny:
• BRONEC, Jakub. Osobní archiv autora
• OSVALDOVÁ, Barbora, – nepublikovaný dokument – archiv autora
Preliminary scope of work
Diplomová práce „Analýza měsíčníku Roš chodeš (1990-2015)“ si klade za cíl analyzovat židovský časopis Roš chodeš spolu s dalším židovským periodikem Maskilem. Teoretická část přináší obecné informace o židovském mediálním prostředí za první republiky, za druhé světové války a v éře komunismu. Praktická část uvádí detailní informace o obou zmíněných časopisech, jejich historii, účelu, grafickém zpracování, rubrikách, redakční radě, autorech, distribuci a způsobech financování. Pro kvantitativní analýzu byla u obou médií vybrána čtyři čísla z každého ročníku, aby mohla být provedena kvalitativní komparace.
Analýze bylo celkem podrobeno 1504 kódovacích jednotek z obou periodik. Je zde také provedena komparace s již předešlým výzkumem. Dále diplomová práce uvádí výčet a stručný popis českých židovských periodik, které vycházejí na území České republiky. Jde převážně o časopisy a zpravodaje, které vydávají jednotlivé židovské obce. Je zde také uveden výčet vybraných zahraničních periodik spolu s krátkou komparativní analýzou.
Preliminary scope of work in English
The aim of this diploma thesis Analysis of Rosh chodesh (1990-2015) is to analyze the Jewish monthly magazine Rosh chodesh in the specific period of 1990-2015, and make a comparison with another Jewish magazine Maskil. The theoretical part provides general information about the Jewish media and life in the First Czechoslovak Republic, the Second World War and the Communist era. The practical part of my thesis brings the detailed description of the journal´s history, purpose, graphic design, columns, journalist committee, authors, distribution and the way of financing.
Quantitative analysis of the Rosh chodesh and Maskil gives an insight into the development of both periodicals during 2005-2015 in comparison with the previously conducted research. The changes in the composition, structure and the editing system are captured. More than 1 504 coding units were the subject to detailed analysis. Moreover, there is also the general research dealing with the Czech Jewish Media and selected international media together with a concise content analysis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html