Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Narativní postupy v japonské detektivní próze 60. až 80. let 20. století
Thesis title in Czech: Narativní postupy v japonské detektivní próze 60. až 80. let 20. století
Thesis title in English: Narrative strategies in Japanese detective prose from 60s to 80s of the 20th Century
Key words: japonská literatura, japonská detektivní próza, naratologie, sociální škola detektivní prózy, šakaiha, nová autentická škola, šin honkakuha, Macumoto Seičó, Šimada Sódži, Ten to sen, Senseidžucu sacudžin džiken
English key words: Japanese literature, Japanese detective fiction, narratology, social school of detective fiction, shakaiha, new authentic school, shin honkakuha, Matsumoto Seichō, Shimada Sōji, Ten to sen, Senseijutu satsujin jiken
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.07.2015
Date of assignment: 14.07.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 13.08.2015
Date and time of defence: 08.09.2016 08:00
Date of electronic submission:23.06.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Michael Weber, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomantka se ve své práci zaměří na analýzu narativních postupů v detektivních prózách japonských autorů působících v 60. a 80. letech 20. století. Předmětem analýzy budou dvě reprezentativní díla rozdílných škol detektivního žánru, tzv. sociální školy (šakai ha) a nové autentické školy (šin honkaku ha), konkrétně dílo Suna no ucuwa od Macumota Seičóa a dílo Senseidžucu sacudžin džiken od Šimady Sódžiho. Diplomantka se pokusí vysledovat, k jakému došlo posunu v přístupu k výstavbě narativu těchto dvou škol. Z hlediska metodologie nebudou využívány pouze poznatky z oblasti naratologie, ale i teorie fikčních světů.
References
Cigánek, Jan. Umění detektivky: o smyslu a povaze detektivky. Praha: SNDK, 1962.
Doležel, Lubomír. Heterocosmica: Fikce a možné světy, Praha: Karolinum, 2003.
Eco, Umberto. Lector in fabula: role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech, Praha: Academia, 2010.
Földvári, Kornel. O detektívke, Levice: Koloman Kertész Bagala. 2009
Horváth, T. Tajomstvo a vražda: model a dejiny detektívneho žánru, Bratislava: Veda, 2011.
Kawana, Sari. Murder Most Modern: Detective Fiction and Japanese Culture, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.
Kubíček, T., Habal, J., Bílek, P. A. Naratologie: Strukturální analýza vyprávění, Praha: Dauphin, 2013.
Liba, Peter. Kontexty populárnej literatury, Bratislava: Tatran, 1981.
Rimmon-Kenanová, Shlomith. Poetika vyprávění, Brno: Host, 2001.
Saito, Satomi. Culture and Authenticity: The Discursive Space of Japanese Detective Fiction and the Formation of the National Imaginary, PhD thesis, Iowa: University of Iowa, 2007.

Prameny:
Seičó, Macumoto. Suna no ucuwa, Tókjó: Šinčó bunko, 1973.
Šimada, Sódži. Senseidžucu sacudžin džiken, Tókjó: Kódanša, 1981.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html