Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení. Vystavujeme je nebo sebe?
Thesis title in Czech: Výstavy psů jako prostředí mezidruhového působení. Vystavujeme je nebo sebe?
Thesis title in English: Dog shows – How species affect each other. Do we show them or ourselves?
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Supervisor: PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.07.2015
Date of assignment: 09.07.2015
Confirmed by Study dept. on: 09.07.2015
Date of electronic submission:12.05.2019
Date of proceeded defence: 12.06.2019
Course: Thesis Defence (YM4A1004)
Opponents: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Etnografický výzkum v prostředí mezinárodních výstav psů ve střední Evropě. Zajímá se především o interspecies působení mezi lidmi a psy, vnitřní společenský život této komunity, vizuální stránku výstav a zázemí, v němž probíhají. Práce navazuje na Clifforda Geertze, který se ve své Interpretaci kultur v pasáži o kohoutích zápasech na Bali zabýval propojení člověka a zvířete, a to v souvislosti se sebeprezentací prostřednictvím jiného druhu; zároveň v reakci na dílo Donny Haraway hledá odpovědi na to, kde na výstavách končí podstata psa jako zvířete a kdy jde už o kulturní výtvor člověka; zda jde během výstav ještě právě o psy či zda je to již spíše lidská společenská událost.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html