Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
„Má dáti dar‟
Thesis title in Czech: „Má dáti dar‟
Thesis title in English: The morality of the gift
Key words: Dar, morálka daru, ekonomika daru, humánní ekonomie, etická a morální asambláž, ideologie čistého daru, štědrost, laskavost.
English key words: Gift, morality of the gift, gift economy, human economy, ethical and moral assemblage, ideology of pure gift, generosity, kindness.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Anthropological studies (24-KOA)
Supervisor: Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.07.2015
Date of assignment: 03.07.2015
Date of electronic submission:05.01.2018
Date of proceeded defence: 30.01.2018
Course: Thesis Defence (YM4A1004)
Reviewers: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Podnikatel Libor Malý založil v roce 2012 štědrou sociální síť Hearth.net, která je založena na dávání a přijímání bez nároku na protidar a která má od té doby již přes 15 000 uživatelů. Tato síť se realizuje skrze činnost jednotlivých uživatelů. Jejich jednáním se aktualizuje dar a získává specifickou roli v současné ekonomice. Ve svém výzkumu se budu zabývat tím, proč tito uživatelé vlastně darují, jakým způsobem výměna darů probíhá, jak uživatelé chápou dar a jaká morálka je s ním spojena.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html