Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček
Thesis title in Czech: Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček
Thesis title in English: Image of history in Czech film and TV production of 21st century in the sight of a young generation of actors and actresses
Key words: Herci a herečky, Film, Televize, Obrazy dějin
English key words: Actors and actresses, Film, Television, Image of history
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Oral History and Contemporary History (24-KOHSD)
Supervisor: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.07.2015
Date of assignment: 03.07.2015
Date of electronic submission:04.05.2016
Date of proceeded defence: 14.06.2016
Course: Thesis Defence (YMO001)
Reviewers: doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude zabývat stěžejním tématem historické látky ve filmu, přesněji historických témat let 1939 – 1989, která jsou spojována s tzv. „kolektivním/národním traumatem“, a to na základě polostrukturovaných rozhovorů s mladými českými herci a herečkami (horní věková hranice je určena na pětatřicet let), kteří ztvárnili historickou postavu v alespoň jednom populárním historickém filmovém snímku (tv inscenaci, celovečernímu filmu či tv seriálu), natočeném od roku 2000 až do současnosti. Vzhledem k rychlému vývoji považuji filmová díla jednadvacátého století za mnohem „aktuálnější“ a „poplatnější“ dnešní společnosti (stejně tak reflektující ji samu a v ní převažující diskurs). Práce bude zejména sledovat dvě roviny, a to (1) pohled mladé generace na dějiny a dějiny ve filmu a (2) sondu do prostředí historického filmu – vlivy produkce, režie, atp.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html