Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Nejstarší překlady Jana Nepomuka Štěpánka
Thesis title in Czech: Nejstarší překlady Jana Nepomuka Štěpánka
Thesis title in English: The earliest translations of Jan Nepomuk Štěpánek
Key words: Jan Nepomuk Štěpánek, český jazyk, Vlastenské divadlo, národní obrození
English key words: Jan Nepomuk Štěpánek, czech language, Patriotic theatre, National Revival
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Departement of Theatre Studies (21-KDV)
Supervisor: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.07.2015
Date of assignment: 01.07.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 25.08.2015
Date and time of defence: 12.09.2017 09:00
Date of electronic submission:01.08.2017
Date of proceeded defence: 12.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Petr Christov, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomantka v rámci práce představí a zpřístupní rané Štěpánkovy překlady dramatických textů z let 1803-1806, dochované v rukopisech uložených v Divadelním oddělení Národního muzea. Jedná se o tři zpěvohry (Emanuel Schikaneder: Oba Antonínové, rukopis 1803, Leopold Huber: Železný muž aneb Příbytek můry v bušihradském lese, rkp. 1803, Johann Maximilian Czapek: Honza Kolohnát z Přelouče, díl druhý, rkp. 1806) a dvě činohry (Friedrich Wilhelm Ziegler: Světa způsob a srdce dobrotivost, veselohra, rkp. 1805, August von Kotzebue: Aylenšpigel, veselá bajka, rkp. 1806).
Dále diplomantka provede komparaci překladů s předlohami a charakterizuje způsob, jakým Štěpánek hry překládal a adaptoval pro potřeby českých inscenací ve Vlastenském divadle, jejichž podobu lze z rukopisů z části odečíst. Zároveň popíše rozdíly mezi Štěpánkovým zpracováním zpěvoher a činoher.
References
Černý, František (red.): Dějiny českého divadla II. Praha: Academia, 1969. 429 s.
Kol. autorů: Divadlo v české kultuře 19. století. Praha: Národní galerie, 1985. 351 s.
Laiske, Miroslav: Pražská dramaturgie. PrahaÚstav pro českou a světovou literaturu ČSAV, 1974. 202 s.
Strejček, Ferdinand: Jan Nepomuk Štěpánek, zakladatel českého divadla. Chrudim: Antonín Kiesl vlastním nákladem, 1934. 32 s.
Švehlík, Roman: Hledání odkazů barokního divadla v dramatech V. K. Klicpery a J. N. Štěpánka. Brno, 2014. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Katedra divadelních studií. 123 s.
Tureček, Dalibor: Rozporuplná sounáležitost. Praha: Divadelní ústav, 2001. 190 s.
Vondráček, Jan: Dějiny českého divadla (Doba obrozenská) 1771–1824. Praha: Orbis, 1956. 688 s.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html