Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kongregace školských sester III. regulovaného řádu sv. Františka
Thesis title in Czech: Kongregace školských sester III. regulovaného řádu sv. Františka
Thesis title in English: Congregation of Scholastic Sisters of III. Regulated Monastic Order of St. Francis
Key words: zasvěcený život, kongregace, sestry, církev, komunismus
English key words: devoted life, congregation, sisters, church, communism
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Petr Honč, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.09.2015
Date of assignment: 30.09.2015
Date and time of defence: 16.06.2016 09:00
Date of electronic submission:15.06.2016
Date of submission of printed version:28.04.2016
Date of proceeded defence: 16.06.2016
Opponents: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. et Ph.D.
 
 
 
Guidelines
I. ÚVOD
II. ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2.1. Motivy
2.1.1. Boží povolání
2.1.2 Útěk před světem
2.1.3. Seberealizace v charitativní práci
2.2. Vznik a rozvoj ženských řeholních řádů a kongregací v letech 1850-1950
2.2.1 Příčiny rozvoje
2.2.2 „Sláva a soumrak“
III. KONGREGACE ŠKOLSKÝCH SESTER SV. FRANTIŠKA
3.1 Mezinárodní společenství kongregace
3.1.1 Založení kongregace v Grazu v r. 1843
3.1.2 Historie od r.1843 po současnost
3.2 Založení kongregace v Čechách
3.2.1 Činnost sester v Čechách a na Slovensku v letech 1888-1950
3.2.2 Období komunismu 1950-1989
3.3 Osobnost sestry Elišky Pretchnerové
3.3.1 Život sestry Elišky
3.3.2 Beatifikační proces
3.4 Život sester v současnosti, předpokládaný vývoj
IV. ZÁVĚR
References
FABÍKOVÁ, Blažena. Jak jsme ji znaly a neznaly. Interní spis Kongregace Školských sester
FABÍKOVÁ, Blažena. Život sester české provincie v době komunistické totality. Interní spis Kongregace Školských sester
JAN PAVEL II . Teologie těla, Praha 2006
KADLEC, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin II, Praha, 1991
PETRÁČEK, Tomáš. Sekularizace a katolicismus v českých zemích, Praha 2010
PIŤHA, Petr. Přišla jsem vám sloužit. Kostelní Vydří 2008
POSPÍŠILOVÁ, Ludmila. Vzpomínky sester na druhou generální představenou M.M. Xaverii
Fürgottovou. Česká provincie Školských sester sv. Františka. Praha 1992
ROUGIER, Stan. František z Assisi, Brno 1990
ŘEHOLE A KONSTITUCE ŠKOLSKÝCH SESTER TŘETÍHO ŘÁDU SV. FRANTIŠKA. Roma
2009
ŠKOLSKÉ SESTRY SV.FRANTIŠKA. Stoletá cesta, Roma 1992
ŠKOLSKÉ SESTRY SV. FRANTIŠKA. Spisy a myšlienky Františky Antónie Lamplovej,2013
ZASVĚCENÝ ŽIVOT VE SVĚTLE REFORMY II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU, Olomouc
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce sleduje vývoj kongregace od jejího založení po současnost. Zamýšlí se nad fenoménem zasvěceného života od počátků křesťanství, motivů duchovních i příčin sociálních v průběhu dějin a prognózou dalšího vývoje.
Preliminary scope of work in English
This thesis is primarily focused on the development of congregation since it's establishment until present time. It reflects the phenomenon of devoted life since the beginning of Christianity, spiritual motives and social causes throught the history and prognosis of upcoming development.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html